Głuszec zwyczajny: Olbrzym wśród kurowatych

Głuszec zwyczajny to fascynujący ptak, będący największym przedstawicielem rodziny kurowatych w Europie. Jego imponująca postura i unikalne zachowania podczas okresu godowego sprawiają, że jest on obiektem zainteresowania zarówno ornitologów, jak i miłośników przyrody.

 • Ten majestatyczny ptak, kojarzony z dziewiczymi lasami iglastymi, jest symbolem dzikiej natury i jej nieokiełznanej siły. Ale głuszec to nie tylko imponujący rozmiar i charakterystyczne zachowania. To gatunek, który od wieków inspirował ludzi, znajdując swoje miejsce w folklorze, kulturze i nawet heraldyce.
 • Jednak, mimo swojego statusu w kulturze i znaczenia w ekosystemach leśnych, głuszec stoi również przed wyzwaniami związanymi z ochroną i zachowaniem jego naturalnych siedlisk.
 • W tym artykule przyjrzymy się bliżej życiu tych niezwykłych ptaków, ich rolom w ekosystemach, a także wyzwaniom, przed którymi stoją w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Poznamy ich tajemnice, dowiemy się, jak wyglądają ich spektakularne zaloty, oraz zastanowimy się, co możemy zrobić, aby pomóc zachować te niezwykłe stworzenia dla przyszłych pokoleń.

Dołączcie do nas w tej podróży po świecie głuszca, ptaka, który nie tylko zachwyca swoim wyglądem, ale również stanowi ważny element naszego naturalnego dziedzictwa.

Znaczenie nazwy gatunkowej

Nazwa gatunkowa głuszca[1] (Tetrao urogallus), ma interesujące i symboliczne znaczenie, które odzwierciedla charakterystykę i zachowanie tego ptaka. Nazwa „Tetrao” pochodzi z łaciny i odnosi się do rodzaju ptaków leśnych z rodziny kurowatych. To słowo ma swoje korzenie w językach starożytnych, gdzie często było stosowane do opisu różnych dużych ptaków leśnych, zwłaszcza tych z rodziny kurowatych.

Druga część nazwy, „urogallus”, jest połączeniem dwóch łacińskich słów: „uro”, co oznacza „ogromny” lub „wielki”, i „gallus”, co znaczy „kogut”. Ta część nazwy w pełni oddaje imponujące rozmiary samca głuszca, który jest jednym z największych przedstawicieli swojej rodziny. Samiec głuszca, ze względu na swoje rozmiary i charakterystyczny wygląd, często jest nazywany „królem leśnych ptaków”, co dodatkowo podkreśla jego dominującą pozycję w leśnym ekosystemie.

Nazwa „Tetrao urogallus” zatem, w dosłownym tłumaczeniu, oznacza „wielkiego leśnego koguta”, co jest zarówno opisem jego fizycznych atrybutów, jak i symbolicznym odniesieniem do jego statusu w środowisku naturalnym. Nazwa ta, będąca połączeniem naukowej precyzji i poetyckiego uroku, doskonale oddaje naturę tego fascynującego ptaka.

Opis fizyczny

Rozmiary i masa

Głuszec zwyczajny (Tetrao urogallus) jest największym przedstawicielem rodziny kurowatych w Europie, a jego imponujące rozmiary czynią go jednym z najbardziej rozpoznawalnych ptaków leśnych. Rozmiary i masa głuszca znacząco różnią się między samcami a samicami, co jest przykładem wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Samce, często nazywane kogutami, są znacznie większe i cięższe niż samice, znane jako kurki. Kogut osiąga długość od 74 do 85 centymetrów, a rozpiętość skrzydeł waha się między 90 a 125 centymetrów. Co więcej, samce głuszca mogą ważyć średnio około 4,1 kilograma, choć zdarzają się osobniki ważące nawet 6,7 kilograma w środowisku naturalnym. Najcięższy znany samiec głuszca, odnotowany w niewoli, ważył imponujące 7,2 kilograma. Ich ciemne upierzenie z metalicznymi odcieniami zielonego na piersi oraz długie ogony dodają im majestatycznego wyglądu.

Samice są znacznie mniejsze i lżejsze niż samce. Długość ciała kurki wynosi około 54-64 centymetry, a rozpiętość skrzydeł to około 70 centymetrów. Średnia waga samicy to około 1,8 kilograma, choć waga może wahać się od 1,5 do 2,5 kilograma. Upierzenie samic jest bardziej stonowane, głównie brązowe z czarnymi i srebrnymi pasami, co pomaga im w kamuflażu, szczególnie podczas okresu lęgowego.

Rozmiar i masa głuszca odzwierciedlają jego przystosowanie do życia w gęstych, leśnych siedliskach oraz rolę, jaką odgrywa w ekosystemie leśnym. Ich imponująca postura czyni je nie tylko fascynującymi obiektami obserwacji, ale także ważnym elementem kultury i tradycji łowieckich w wielu regionach Europy.

Charakterystyczne cechy samców i samic

Zdjęcie: Nina Laakso

Różnice pomiędzy płciami

Gatunek ten wykazuje wyraźny dymorfizm płciowy, co oznacza znaczące różnice w wyglądzie między samcami a samicami. Te różnice są widoczne nie tylko w rozmiarach i masie, ale także w upierzeniu, kolorystyce i zachowaniu, co jest charakterystyczne dla wielu gatunków ptaków kurowatych.

 1. Rozmiary i Masa:
  • Samce (Koguty): Są znacznie większe i cięższe. Osiągają długość od 74 do 85 cm, rozpiętość skrzydeł 90 do 125 cm i wagę średnio około 4,1 kg, z maksymalnymi wagami sięgającymi 6,7 kg w środowisku naturalnym i nawet 7,2 kg w niewoli.
  • Samice (Kurki): Są mniejsze i lżejsze od samców. Długość ciała wynosi około 54-64 cm, rozpiętość skrzydeł to około 70 cm, a średnia waga to około 1,8 kg, z zakresem wagowym od 1,5 do 2,5 kg.
 2. Upierzenie:
  • Samce: Mają przeważnie ciemne, często niemal czarne upierzenie z metalicznym zielonym połyskiem na piersi. Ich długi ogon jest rozłożysty, a na białych plamach na skrzydłach jest również wyraźnie zaznaczony.
  • Samice: Posiadają bardziej stonowane, brązowe upierzenie z czarnymi i srebrnymi pasami, co zapewnia im doskonały kamuflaż, szczególnie podczas okresu lęgowego.
 3. Zachowanie:
  • Samce: Są bardziej widoczne i głośne, szczególnie podczas okresu godowego, kiedy wykonują spektakularne pokazy i odgłosy, by przyciągnąć samice.
  • Samice: Są bardziej skryte i ciche, co jest adaptacją do ochrony ich jaj i piskląt.
 4. Rola w Rozrodzie:
  • Samce: W okresie godowym zajmują terytoria i angażują się w widowiskowe zachowania zalotne, aby przyciągnąć samice.
  • Samice: Odpowiadają za wybór partnera, budowę gniazd i opiekę nad pisklętami.

Te wyraźne różnice między płciami nie tylko wpływają na zachowania rozrodcze głuszca, ale także na sposób, w jaki obie płcie przystosowują się do życia w ich naturalnym środowisku.

Dymorfizm płciowy odgrywa kluczową rolę w cyklu życiowym głuszca, wpływając na strategie przetrwania, rozmnażania i opieki nad potomstwem.

Rozmieszczenie i siedlisko

głuszec

Występowanie w Europie i Azji

Głuszec zwyczajny (Tetrao urogallus) ma szeroki zasięg występowania, obejmujący zarówno Europę, jak i części Azji. Jego siedlisko jest ściśle związane z większymi obszarami leśnymi, szczególnie z lasami iglastymi i mieszkanymi.

KontynentRozmieszczenie Głuszca Zwyczajnego (Tetrao urogallus)
Europa– Głuszce występują przede wszystkim w północnych i centralnych częściach kontynentu.
– Są obecne w Skandynawii (Norwegia, Szwecja, Finlandia), gdzie populacje są stosunkowo duże i stabilne.
Występują również w Alpach, Karpatach, oraz w lasach środkowej i wschodniej Europy, włączając w to Polskę, Niemcy, Szwajcarię, Austrię i Rosję europejską.
– W Wielkiej Brytanii, głuszec został reintrodukowany w Szkocji, gdzie jednak jego populacja jest zagrożona.
– W południowej Europie, głuszce znajdują się na krawędzi swojego zasięgu, z mniejszymi, izolowanymi populacjami w górskich obszarach Hiszpanii, Francji i Bałkanów.
Azja– W Azji zasięg głuszca rozciąga się na Syberię i północne obszary Mongolii.
– Jego obecność jest znacząca w rosyjskiej tajdze, sięgając aż do wschodniej Syberii.
– W Mongolii i północnych częściach Chin głuszce występują w lasach iglastych, które są kontynuacją ich typowych europejskich siedlisk.

Preferowane typy lasów

Rozmieszczenie głuszca w Europie i Azji jest ściśle powiązane z dostępnością odpowiednich siedlisk leśnych, co czyni go ważnym wskaźnikiem stanu i zdrowia lasów w tych regionach.

 1. Siedlisko:
  • Głuszce preferują starsze lasy iglaste, ale mogą również zamieszkiwać lasy mieszane.
  • Ich siedlisko charakteryzuje się występowaniem gęstych podszytów, co zapewnia im ochronę i bogactwo pokarmu.
  • Są to ptaki naziemne, rzadko opuszczające lasy, choć mogą być spotykane na przyległych terenach otwartych, takich jak polany leśne czy torfowiska.
 2. Zmiany w Zasięgu:
  • W niektórych częściach Europy, głównie ze względów historycznych i zmian w użytkowaniu ziemi, populacje głuszca zmniejszyły się lub zostały całkowicie wyeliminowane.
  • Ochrona i zarządzanie siedliskami są kluczowe dla zachowania tego gatunku, szczególnie w obszarach, gdzie jego populacje są fragmentaryczne i podatne na izolację.

Zachowanie i ekologia

głuszec

Dieta i strategie żerowania

Dieta i strategie żerowania głuszca zwyczajnego (Tetrao urogallus) są ściśle powiązane z jego siedliskiem leśnym oraz zmieniają się w zależności od pory roku. Głuszec jest gatunkiem wszystkożernym, choć w większości herbivorem, co oznacza, że jego dieta składa się głównie z roślin, ale może także obejmować niewielkie ilości pokarmu zwierzęcego, szczególnie w przypadku piskląt.

 1. Wiosna i Lato:
  • W cieplejszych miesiącach głuszce żerują głównie na różnych roślinach, w tym na pędach, liściach, kwiatach i owocach.
  • Dużą część ich diety stanowią jagody, szczególnie borówki, które są bogate w witaminy i składniki odżywcze.
  • W okresie letnim spożywają także nasiona traw i innych roślin zielnych.
 2. Jesień:
  • Jesienią głuszce kontynuują spożywanie jagód oraz zaczynają spożywać więcej nasion i owoców drzew, takich jak żołędzie czy jarzębina, które pomagają im zbudować zapasy tłuszczu na zimę.
 3. Zima:
  • Podczas zimy, gdy dostęp do pokarmu roślinnego jest ograniczony przez śnieg, głuszce przestawiają się na żerowanie na igłach drzew iglastych, głównie świerków, jodeł i sosny.
  • Igły są trudniejsze do strawienia, ale zawierają niezbędne składniki odżywcze i pomagają ptakom przetrwać zimę.
 4. Pokarm Zwierzęcy:
  • Młode pisklęta głuszca są zależne od bogatego w białko pokarmu, taki jak owady i ich larwy, aby wspierać ich szybki wzrost.
  • Pisklęta żerują na różnorodnych owadach, w tym na gąsienicach, mrówkach i innych małych bezkręgowcach.
 5. Strategie Żerowania:
  • Głuszce są ptakami naziemnymi i spędzają większość czasu na żerowaniu na ziemi, chociaż potrafią także wspinać się na drzewa w poszukiwaniu pokarmu.
  • W okresie zimowym, kiedy pokarm jest trudniej dostępny, mogą spędzać więcej czasu na drzewach, żerując na igłach.

Dieta głuszca jest zatem ściśle związana z cyklem rocznym i dostępnością pokarmu w jego naturalnym środowisku. Ich strategie żerowania oraz zdolność do dostosowania diety do sezonowych zmian są kluczowe dla przetrwania i zdrowia tych ptaków.

Charakterystyka lotu

Głuszec zwyczajny jest ptakiem przystosowanym do życia w gęstych lasach, co ma bezpośredni wpływ na charakterystykę jego lotu. Jako duży, naziemny ptak z rodziny kurowatych, głuszec posiada specyficzne cechy lotu, które odróżniają go od innych ptaków.

 1. Budowa Skrzydeł i Ciała:
  • Głuszce mają stosunkowo krótkie i zaokrąglone skrzydła w stosunku do swojego dużego ciała i masy.
  • Taka budowa skrzydeł jest bardziej przystosowana do szybkiego startu i lotu na krótkich dystansach niż do długotrwałego, wydajnego lotu.
 2. Start i Lądowanie:
  • Głuszce zwykle startują nagle i z dużą siłą, co jest adaptacją do szybkiego uciekania przed drapieżnikami.
  • Ich start często jest głośny, z charakterystycznym trzaskiem skrzydeł, co może odstraszać potencjalnych drapieżników.
  • Lądowanie jest zazwyczaj krótkie i zwinne, pozwalając im szybko ukryć się wśród roślinności.
 3. Lot:
  • Lot głuszca jest zazwyczaj energiczny i dość głośny, z szybkimi uderzeniami skrzydeł.
  • Ze względu na swoją masę i budowę skrzydeł, głuszce nie są przystosowane do długich przelotów.
  • Zwykle latają na niskich wysokościach, przemieszczając się między terenami żerowania i odpoczynku.
 4. Unikanie Przeszkód:
  • W gęstych lasach, gdzie żyją głuszce, zdolność do unikania przeszkód jest kluczowa.
  • Ich lot jest zatem manewrowy, pozwalając na omijanie drzew i innych przeszkód leśnych.
 5. Lot Wysokościowy:
  • W przypadku potrzeby, głuszce mogą wznieść się na wyższe wysokości, na przykład podczas przelotów między różnymi obszarami ich siedlisk.
Charakterystyka lotu głuszca jest więc ściśle związana z jego przystosowaniem do życia w leśnym siedlisku. Szybki i zwinny start, lot na krótkich dystansach, a także umiejętność unikania przeszkód leśnych są kluczowe dla przetrwania tego gatunku w jego naturalnym środowisku.

Aktywność dobowa i miejsca odpoczynku

Gatunek ten wykazuje specyficzne wzorce aktywności dobowej oraz preferencje co do miejsc odpoczynku, które są dostosowane do jego środowiska życia i potrzeb behawioralnych.

 1. Aktywność Dobowa:
  • Głuszce są głównie ptakami dziennymi, co oznacza, że ich aktywność skupia się w ciągu dnia.
  • Najbardziej aktywne są rano i późnym popołudniem, podczas gdy w ciągu dnia często odpoczywają lub są mniej aktywne, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia i ciepła.
  • Ich aktywność obejmuje żerowanie, pielęgnację upierzenia, a w okresie godowym – również zachowania związane z zalotami i obroną terytorium.
 2. Miejsca Odpoczynku:
  • Głuszce wybierają miejsca odpoczynku, które zapewniają im bezpieczeństwo oraz dobrą obserwację otoczenia.
  • Na Drzewach: Podczas nocy i w niekorzystnych warunkach pogodowych głuszce często wybierają drzewa jako miejsca odpoczynku. Samice z pisklętami również mogą wykorzystywać drzewa jako schronienie.
  • Na Ziemi: Głuszce również odpoczywają na ziemi, szczególnie w gęstej roślinności, co zapewnia im ochronę przed drapieżnikami oraz warunki do odpoczynku i termoregulacji.
  • Miejsca Odpoczynku Samców i Samic: Samce często odpoczywają na wyeksponowanych miejscach, co pozwala im na lepszą widoczność i obronę terytorium. Samice z kolei preferują bardziej ukryte miejsca, szczególnie podczas okresu lęgowego, aby chronić jaja i pisklęta.
 3. Odpoczynek z Pisklętami:
  • Samica z pisklętami wybiera bezpieczne, ukryte miejsca na odpoczynek, aby chronić swoje potomstwo. Pisklęta potrzebują ciepła matki do utrzymania odpowiedniej temperatury ciała, dlatego bliskość samicy jest kluczowa.

Aktywność dobową i wybór miejsc odpoczynku głuszca można uznać za przystosowanie do życia w leśnym siedlisku, gdzie bezpieczeństwo i skuteczna termoregulacja są niezbędne do przetrwania. Zachowania te są również ważne w kontekście obrony terytorium i wychowywania młodych.

Rozmnażanie i rozwój

Zdjęcie: Alastair Rae

Okres godowy, składanie jaj, opieka nad pisklętami oraz ich wzrost i rozwój są kluczowymi aspektami cyklu życiowego głuszca, odzwierciedlającym ich przystosowanie do życia w leśnym środowisku. Zarówno zachowania zalotne, jak i strategie opieki nad potomstwem są ściśle związane z ochroną przed drapieżnikami i zapewnieniem najlepszych możliwości przeżycia dla następnych pokoleń.

Okres godowy i zaloty

 1. Początek Okresu Godowego:
  • Okres godowy głuszca rozpoczyna się wczesną wiosną, od marca do kwietnia, w zależności od warunków klimatycznych i geograficznych.
 2. Zaloty Samców:
  • Samce wykonują spektakularne zaloty, które odbywają się na specjalnych obszarach leśnych, znanych jako leki.
  • Zaloty te obejmują wizualne i dźwiękowe pokazy: rozłożyste ogony, uniesione i rozpostarte skrzydła, wydawanie głośnych odgłosów przypominających korki od szampana.
 3. Atrakcyjność Samców:
  • Samice są przyciągane przez samce na podstawie ich pokazów zalotnych, siły i dominacji na leku.

Składanie jaj i opieka nad pisklętami

 1. Składanie Jaj:
  • Po udanych zalotach i kopulacji, samice znajdują ukryte miejsca na ziemi do zbudowania gniazda.
  • Zwykle składają od 4 do 12 jaj, na które następnie wysiadują przez około 26-28 dni.
 2. Opieka nad Pisklętami:
  • Samice są jedynymi opiekunami piskląt. Są bardzo ostrożne, aby chronić swoje jaja i nowo wyklute pisklęta przed drapieżnikami.
  • Pisklęta są zdolne do natychmiastowego poruszania się i poszukiwania pokarmu, ale potrzebują matki do ochrony i utrzymania ciepła.

Zagrożenia i ochrona

Zdjęcie: James St.John

Obecny status ochrony głuszca zwyczajnego różni się w zależności od regionu, ale globalnie gatunek ten nie jest klasyfikowany jako zagrożony wyginięciem. Mimo to, istnieją lokalne populacje, które są pod znacznym naciskiem i wymagają szczególnej ochrony.

 1. Globalny Status IUCN:
  • Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) klasyfikuje głuszca jako gatunek o statusie „najmniejszej troski” (Least Concern).
  • Oznacza to, że globalnie gatunek ten nie jest bezpośrednio zagrożony wyginięciem.
 2. Lokalne Zagrożenia:
  • W niektórych regionach Europy, w tym w częściach centralnej i zachodniej Europy, populacje głuszca doświadczają spadków.
  • W Wielkiej Brytanii, na przykład, głuszec jest uważany za gatunek zagrożony wyginięciem, głównie ze względu na utratę siedlisk i zmiany w zarządzaniu lasami.
 3. Przyczyny Spadków Populacji:
  • Główne przyczyny spadków lokalnych populacji to utrata i degradacja siedlisk, szczególnie w wyniku intensywnego gospodarowania lasami, urbanizacji i zmian w praktykach rolniczych.
  • Inne czynniki obejmują kolizje z ogrodzeniami i liniami energetycznymi, a także zwiększone zakłócenia przez działalność ludzką, taką jak turystyka i rekreacja.
 4. Wysiłki Ochronne:
  • Wiele krajów podejmuje działania na rzecz ochrony głuszca, w tym poprzez programy odtwarzania siedlisk, ograniczanie zakłóceń w obszarach lęgowych oraz programy hodowlane.
  • W niektórych regionach, takich jak Skandynawia, populacje są stabilne, co wskazuje na skuteczność działań ochronnych.
 5. Wyzwania w Ochronie:
  • Głuszec wymaga dużych, niezakłóconych obszarów leśnych do życia, co sprawia, że ochrona tego gatunku jest wyzwaniem w coraz bardziej fragmentarycznym krajobrazie.

Ochrona głuszca wymaga zintegrowanych działań, obejmujących zarówno ochronę i odtwarzanie siedlisk, jak i zarządzanie populacjami, aby zapewnić długoterminowe przetrwanie tego charakterystycznego gatunku leśnego.

Głuszec w kulturze i tradycji

Zdjecie: Urmas Ojango

Symbolika i występowanie w kulturze ludowej

Głuszec zwyczajny posiada bogatą symbolikę i obecność w kulturze ludowej różnych regionów, co podkreśla jego znaczenie w historii, tradycji i mitologii.

 • Skandynawia: W krajach skandynawskich głuszec jest symbolem siły i dzikości przyrody. Jego obecność w mitologii i folklorze często wiąże się z leśnym i nieokiełznanym charakterem tych ptaków, co odzwierciedla głębokie powiązania Skandynawii z jej bogatym środowiskiem naturalnym.
 • Europa Środkowa: Tutaj głuszec pojawia się często w sztuce i literaturze, symbolizując dziką przyrodę i niezależność. Jego imponująca postura i zachowania godowe czynią go popularnym motywem w kulturalnych przedstawieniach, odzwierciedlającym fascynację ludzi naturą.
 • Rosja: W Rosji, głuszec jest ściśle powiązany z tajgą i surowym środowiskiem syberyjskim, stając się symbolem wytrzymałości i przetrwania w trudnych warunkach. Jego obecność w kulturze odzwierciedla szacunek dla dzikiej i nieskazitelnej przyrody tego regionu.
 • Wielka Brytania: W Wielkiej Brytanii, głównie w Szkocji, głuszec ma historyczne znaczenie w tradycjach łowieckich. Obecnie, jako gatunek zagrożony, stał się symbolem działań na rzecz ochrony przyrody i świadomości ekologicznej.
 • Europa Południowa: W krajach południowej Europy, głuszec pojawia się w lokalnych legendach i mitach, często symbolizując naturalne piękno i tajemniczość. Jego rzadkość w tych regionach dodatkowo podkreśla jego mistyczny i wyjątkowy charakter.

Ta różnorodność w postrzeganiu i symbolice głuszca w różnych kulturach europejskich świadczy o jego ważnej roli w historii i świadomości społecznej, podkreślając jednocześnie potrzebę ochrony tego unikalnego i pięknego ptaka.

Historia polowań na głuszca

Historia polowań na głuszca zwyczajnego jest długa i złożona, odzwierciedlając zarówno zmiany w praktykach łowieckich, jak i postawy społeczne wobec dzikiej przyrody.

 • Wczesna Historia:
  • Polowania na głuszca mają długą tradycję, sięgającą czasów przedhistorycznych, kiedy to ptak ten był ważnym źródłem pożywienia dla ludzi mieszkających w lasach Europy i Azji.
  • W średniowiecznej Europie głuszec był cenionym celem polowań, szczególnie wśród arystokracji, ze względu na jego rozmiar, smak i wyzwanie, jakie stanowił dla myśliwych.
 • Polowania jako Rytuał i Sport:
  • W niektórych kulturach, szczególnie w Skandynawii i Europie Wschodniej, polowania na głuszca miały również wymiar rytualny i były częścią tradycji łowieckich.
  • Z biegiem czasu polowania na głuszca stały się również popularnym sportem, przyciągając miłośników łowiectwa z różnych warstw społecznych.
 • Zmiany w Praktykach Łowieckich:
  • Współczesne praktyki łowieckie, włączając w to regulacje i ochronę gatunku, zmieniły podejście do polowań na głuszca.
  • W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, głuszec jest obecnie chroniony i nie podlega polowaniom ze względu na status gatunku zagrożonego.
 • Polowania a Ochrona Gatunku:
  • W niektórych regionach, polowania na głuszca są nadal prowadzone, ale podlegają ścisłym regulacjom mającym na celu ochronę populacji.
  • Zarządzanie populacjami głuszca poprzez kontrolowane polowania może być częścią strategii ochrony gatunku, zwłaszcza w miejscach, gdzie populacje są stabilne.
 • Współczesne Wyzwania:
  • Obecnie największymi wyzwaniami dla populacji głuszca są utrata i degradacja siedlisk, a nie bezpośrednio polowania.
  • W wielu regionach, działania konserwatorskie skupiają się na ochronie i odtwarzaniu naturalnych siedlisk głuszca oraz na edukacji społecznej na temat znaczenia tego gatunku.

Historia polowań na głuszca odzwierciedla więc ewolucję stosunku ludzi do dzikiej przyrody i zmiany w zarządzaniu przyrodniczym. Obecnie, zachowanie zrównoważonych populacji głuszca jest ważniejsze niż kiedykolwiek, wymagając holistycznego podejścia do ochrony ich naturalnych siedlisk.

Podsumowanie

Zdjęcie: Urmas Ojango

Głuszec zwyczajny (Tetrao urogallus) to nie tylko największy przedstawiciel rodziny kurowatych w Europie, ale również symbol dzikiej przyrody i bogatej tradycji kulturowej. Jego imponująca postura, wyraźny dymorfizm płciowy i charakterystyczne zachowania godowe odzwierciedlają unikalne przystosowania do życia w leśnym środowisku. Głuszce, zamieszkujące głównie starsze lasy iglaste i mieszane, są znane ze swojej zróżnicowanej diety i specyficznych wzorców aktywności dobowej.

Okres godowy głuszca, pełen spektakularnych pokazów samców na lekach, oraz odpowiedzialna opieka nad pisklętami przez samice, podkreślają ich kluczową rolę w cyklu życiowym gatunku. Chociaż globalnie głuszec nie jest uznawany za gatunek zagrożony wyginięciem, to w niektórych regionach jego populacje są narażone z powodu utraty i fragmentacji siedlisk oraz innych czynników antropogenicznych.

Gatunek ten od dawna fascynuje różne kultury, symbolizując siłę, dzikość i piękno naturalnego świata. Jego obecność w mitologii, sztuce oraz historii łowiectwa podkreśla głębokie znaczenie, jakie ten ptak miał i nadal ma w ludzkiej świadomości. Ochrona głuszca i jego siedlisk, które jest kluczowa dla przetrwania gatunku, wymaga zintegrowanych działań ochronnych, w tym ochrony habitatów, regulacji polowań i edukacji społecznej.

Głuszec zwyczajny, jako ikona europejskich lasów, pozostaje nie tylko symbolem dzikiej przyrody, ale także przypomnieniem o znaczeniu ochrony naszej naturalnej bioróżnorodności i siedlisk, które są niezbędne dla przetrwania tego i innych gatunków.

FAQ – Często zadawane pytania

gluszec
Zdjęcie: Urmas Ojango

Jak wygląda głuszec?

Głuszec zwyczajny (Tetrao urogallus) to największy ptak grzebiący Europy. Charakteryzuje się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samiec jest znacznie większy od samicy, wielkości dużej gęsi, z czarną głową, szyją i kuperem z szarymi cętkami, żółtym zakrzywionym dziobem, brązowymi skrzydłami i grzbietem z białą plamą na ramieniu, oraz długim, zaokrąglonym, czarnym ogonem z białymi plamami. Wokół oka ma czerwoną plamę, która w okresie godowym nabrzmiewa. Spód ciała jest czarny z drobnym białym deseniem, a na piersi ma zielonkawy, metaliczny połysk. Nogi są obrośnięte piórami.

Samica, zwana głuszą lub głuszycą, jest mniejsza od samca, z ubarwieniem imitującym suchą trawę lub liście, ciemnobrunatnym i płowym, z rdzawo-białym poprzecznym prążkowaniem na wierzchu ciała, głównie na piersi, i wyraźniejszym prążkowaniem na spodzie. Gardło i wole są jednolicie brązowe. Samica przypomina dużą samicę cietrzewia, ale ma na spodzie liczniejsze prążkowania. U obu płci latem dochodzi do złuszczenia dzioba, który jesienią odzyskuje poprzednią grubość i wytrzymałość.

Co je głuszec?

Głuszec w zależności od pory roku zmienia swoją dietę. Zimą głównie żywi się igłami drzew iglastych (sosny, świerka, jodły), pędami krzewów i drzew iglastych oraz pąkami drzew liściastych. Latem jego dieta obejmuje jagody, borówki, żurawiny i inne owoce leśne, nasiona, owady, pąki, trawy, liście dębu oraz ziarna zbóż. Połykane przez głuszca kamienie działają w żołądku jak żarna, co pomaga w trawieniu. Spektrum żywieniowe dorosłych ptaków jest więc znacznie szersze niż młodych, które żywią się głównie owadami, zwłaszcza mrówkami i ich larwami.

Czy głuszec jest pod ochroną?

Tak, głuszec zwyczajny jest pod ochroną zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 • W Polsce: Głuszec zwyczajny jest objęty ścisłą ochroną gatunkową od 1995 roku. Wokół jego tokowisk obowiązują strefy ochronne: przez cały rok w promieniu 200 metrów, a od 1 lutego do 31 sierpnia w promieniu 500 metrów od tokowiska. Na Czerwonej liście ptaków Polski głuszec został sklasyfikowany jako gatunek narażony (VU).
 • Na świecie: Według Czerwonej księgi gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), głuszec od 1988 roku zaliczany jest do kategorii LC (Least Concern – najmniejszej troski). Jednak globalny trend liczebności populacji uznawany jest za spadkowy, głównie ze względu na niszczenie siedlisk bądź zmiany, jakie następują w obrębie siedlisk.

Głuszec, a cietrzew? Różnica.

Głuszec (Tetrao urogallus) i cietrzew (Lyrurus tetrix) to dwa różne gatunki ptaków z rodziny kurowatych, które często są ze sobą mylone ze względu na pewne podobieństwa, ale mają też wyraźne różnice:

 1. Rozmiar i wygląd:
  • Głuszec: Jest to największy ptak grzebiący Europy. Samiec jest znacznie większy od samicy, z czarną głową, szyją i kuperem, oraz długim, zaokrąglonym ogonem. Samica ma ubarwienie imitujące suchą trawę lub liście.
  • Cietrzew: Jest mniejszy niż głuszec. Samiec cietrzewia ma charakterystyczne czarne ubarwienie z białymi plamami i metalicznym, niebiesko-zielonym połyskiem na grzbiecie. Samica ma brązowe, kreskowane ubarwienie, które jest bardziej jednolite niż u samicy głuszca.
 2. Środowisko i zachowanie:
  • Głuszec: Preferuje stare, gęste lasy iglaste i mieszane. Jest ptakiem bardziej związanym z lasami.
  • Cietrzew: Częściej spotykany na otwartych przestrzeniach, takich jak pola, wrzosowiska i młode lasy.
 3. Głos i zachowanie godowe:
  • Głuszec: Ma charakterystyczne toki, podczas których samiec rozkłada ogon wachlarzowato i wydaje specyficzne dźwięki. Głuszce są znane z tego, że w trakcie tokowania mogą „głuchnąć”, czyli nie reagować na bodźce zewnętrzne.
  • Cietrzew: Toki cietrzewia również są widowiskowe, ale różnią się od toków głuszca. Samiec cietrzewia wykonuje charakterystyczne skoki i wydaje głośne dźwięki.
 4. Dieta:
  • Oba gatunki mają podobną dietę, która zmienia się w zależności od pory roku, ale głuszec jest bardziej zależny od lasów i ich zasobów.
 5. Status ochrony:
  • Oba gatunki są objęte ochroną, ale ich status może się różnić w zależności od regionu.

Warto zaznaczyć, że w niektórych obszarach, gdzie występują oba gatunki, dochodzi do krzyżowania się głuszca z cietrzewiem, co prowadzi do powstania mieszańców nazywanych skrzekotami.


Pokrewne gatunki: Przepiórka zwyczajna, Bażant zwyczajny, Kuropatwa zwyczajna, Kury ozdobne,

Dodaj komentarz