Nurzyk polarny – Życie w arktycznych wodach

Nurzyk polarny, znany również jako nurzyk grubodzioby, jest fascynującym przedstawicielem wodnych ptaków rodziny alk (Alcidae), zamieszkującym chłodne wody Arktyki i subarktyczne regiony. Ten ptak morski, często mylony z nurzykiem zwyczajnym , wyróżnia się swoim charakterystycznym czarno-białym upierzeniem i potężnym, szarym dziobem.

 • Jego obecność w środowisku morskim jest nie tylko znacząca dla ekosystemu, ale również dla naukowców badających zmiany klimatyczne i ich wpływ na arktyczną faunę.
 • W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu tajemniczemu ptakowi, eksplorując jego wygląd, zwyczaje, rozmieszczenie geograficzne, zachowania reprodukcyjne, a także wyzwania związane z ochroną gatunku.
 • Zajmiemy się również rzadkimi przypadkami obserwacji nurzyka polarnego w Polsce, co stanowi niezwykłe zjawisko dla ornitologów i miłośników przyrody.

Zapraszamy do fascynującej podróży po świecie nurzyka polarnego, gdzie każdy fakt i ciekawostka rzucają nowe światło na życie tego niezwykłego mieszkańca arktycznych wód.

Charakterystyka ogólna

Nurzyk na skale

Nurzyk polarny[1] (Uria lomvia) to ptak morski z rodziny alki, zamieszkujący arktyczne i subarktyczne wody. Jego charakterystyczne czarno-białe upierzenie oraz szaro-czarny, mocny dziób czynią go łatwo rozpoznawalnym. Nurzyki polarne osiągają długość ciała od 40 do 48 cm, z rozpiętością skrzydeł od 64 do 81 cm, a ich masa waha się od 736 do 1481 gramów. Są one największymi żyjącymi przedstawicielami rodziny alki po wymarciu alki olbrzymiej. Wyróżniają się spośród innych ptaków morskich swoją umiejętnością szybkiego i zręcznego latania, jak również imponującymi zdolnościami do nurkowania, sięgającymi głębokości nawet 150 metrów. Ich dieta składa się głównie z ryb i innych organizmów morskich. Gatunek ten jest klasyfikowany przez IUCN jako gatunek najmniejszej troski, choć lokalne populacje mogą być zagrożone ze względu na zmiany klimatyczne i działalność ludzką​​​​​​​​​​​​.

Nazewnictwo i klasyfikacja

Nazewnictwo i klasyfikacja nurzyka polarnego (Uria lomvia) są interesujące zarówno z perspektywy biologicznej, jak i historycznej. Gatunek ten należy do rodziny alki (Alcidae) i jest blisko spokrewniony z innymi ptakami morskimi takimi jak nurzyki. Nazwa naukowa gatunku, „Uria lomvia”, pochodzi z łaciny. Rodzaj „Uria” wywodzi się od starogreckiego słowa „ouria”, oznaczającego wodnego ptaka, natomiast „lomvia” jest szwedzkim określeniem na nurzyka.

Nurzyk polarny został opisany po raz pierwszy przez Karola Linneusza w 1758 roku. Gatunek ten posiada kilka podgatunków, w tym Uria lomvia lomvia i Uria lomvia arra, które różnią się nieco wyglądem i rozmiarem. Nazwa zwyczajowa „thick-billed murre” w języku angielskim odnosi się do charakterystycznego grubego dzioba ptaka, podczas gdy nazwa „Brünnich’s guillemot” upamiętnia Mortena Thrane Brünnicha, duńskiego zoologa, który badał te ptaki​​​​.

Opis

Nurzyki w stadzie na skale

Wygląd zewnętrzny

Nurzyk polarny charakteryzuje się czarnym upierzeniem na głowie, szyi, grzbiecie i skrzydłach, kontrastującym z białym upierzeniem na piersi i brzuchu. Dziób jest szaro-czarny, długi i mocny, z charakterystyczną białą linią wzdłuż górnej krawędzi.

Rozmiary i masa

Nurzyki polarne są średniej wielkości ptakami morskimi o solidnej budowie ciała. Dorosłe osobniki osiągają długość od 40 do 48 centymetrów, co czyni je jednymi z większych przedstawicieli rodziny alki. Rozpiętość skrzydeł tych ptaków wynosi od 64 do 81 centymetrów. Co do masy ciała, nurzyki polarne ważą pomiędzy 736 a 1481 gramów. Ich rozmiary mogą nieznacznie różnić się w zależności od podgatunku i środowiska, w którym żyją​​​​.

Różnice między podgatunkami

Podgatunki, takie jak Uria lomvia arra (Pacyfik), są nieco większe niż Uria lomvia lomvia (Atlantyk), szczególnie w wymiarach dzioba.

Szata godowa i spoczynkowa

W szacie godowej, nurzyki polarne mają głęboko czarne głowy i szyje, podczas gdy w szacie spoczynkowej głowa i szyja przyjmują jaśniejszy, szarawy kolor. Białe upierzenie brzucha pozostaje niezmienione przez cały rok​​​​.

Rozmieszczenie geograficzne

Zasięg występowania

Zasięg występowania nurzyka polarnego obejmuje arktyczne i subarktyczne regiony półkuli północnej. Ptaki te są obecne w całym kręgu polarnym, występując zarówno w wodach Atlantyku, jak i Pacyfiku. Główne obszary ich występowania to północne wybrzeża Europy, Azji i Ameryki Północnej. Nurzyki polarne są ptakami wędrownymi, które migrują na południe w zimie, aby uniknąć zamarzających wód, jednak ich migracja nie prowadzi ich zbyt daleko na południe. Występują na przykład na Islandii, w północnej Norwegii, a także wzdłuż wybrzeży Grenlandii, Kanady i Rosji​​​​.

Populacje

Populacje nurzyka polarnego są dość liczne, mimo że w niektórych częściach ich zasięgu zaobserwowano spadki. Łączna populacja szacowana jest na około 15 do 20 milionów osobników na całym świecie. Według danych BirdLife International, trend populacji wydaje się wzrastający, co oznacza, że gatunek ten nie jest obecnie uznawany za zagrożony. Jednak lokalne zmiany w liczebności populacji mogą występować w odpowiedzi na różne czynniki, w tym zmiany klimatyczne i działalność ludzką​​​​.

Siedlisko

Preferencje środowiskowe

Wody Morskie

 • Temperatura Wody: Nurzyki polarne preferują wody, których temperatura nie przekracza 8°C.
 • Charakterystyka Wód: Ptaki te spędzają większość swojego życia na otwartym morzu, w wodach arktycznych i subarktycznych, gdzie mogą znaleźć obfite źródła pożywienia.

Siedlisko Lęgowe

 • Klify i Skały: Podczas sezonu lęgowego, nurzyki polarne gromadzą się w dużych koloniach na stromych klifach i skałach nadbrzeżnych.
 • Dostępność Terenów Lęgowych: Wybierają miejsca trudno dostępne dla drapieżników, często na wąskich półkach skalnych.

Zachowanie Wędrowne

 • Migracje: Podczas zimy, kiedy wody arktyczne zaczynają zamarzać, nurzyki polarne migrują na południe, jednak nie oddalają się znacząco od arktycznych i subarktycznych regionów. Ich migracje są bardziej związane z utrzymaniem dostępu do otwartych wód niż z poszukiwaniem cieplejszych klimatów.

Adaptacje do Środowiska

 • Nurkowanie: Nurzyki polarne są wyjątkowo przystosowane do życia w wodnym środowisku, potrafiąc nurkować na głębokości do 150 metrów w poszukiwaniu pożywienia.
 • Lot: Mimo że są doskonałymi pływakami i nurkami, ich zdolności do lotu są ograniczone ze względu na krótkie skrzydła, które są przystosowane do pływania pod wodą.

Te specyficzne preferencje środowiskowe nurzyka polarnego mają kluczowe znaczenie dla jego przetrwania, ponieważ są one ściśle powiązane z dostępnością pożywienia i bezpieczeństwem ich lęgów​

Zachowanie i ekologia

Zachowania społeczne

Kolonie Lęgowe

 • Gęste Kolonie: Podczas sezonu lęgowego, nurzyki polarne zbierają się w ogromnych, gęsto zaludnionych koloniach na klifach i skałach przybrzeżnych. Te kolonie mogą liczyć od kilkuset do nawet kilku milionów ptaków.
 • Interakcje w Kolonii: W koloniach te ptaki wykazują różnorodne interakcje, od agresywnych zachowań obronnych po bardziej towarzyskie działania, takie jak wspólne czyszczenie piór.

Komunikacja

 • Dźwięki: Nurzyki polarne używają serii głośnych i ostrych dźwięków do komunikacji, szczególnie w koloniach lęgowych. Ich odgłosy obejmują różnorodne krzyki i gwizdy, które służą do identyfikacji partnerów i ostrzegania przed zagrożeniami.

Zachowania Obronne

 • Obrona Terytorium: Mimo że ich terytoria lęgowe są bardzo małe, nurzyki polarne aktywnie je bronią przed intruzami, używając dzioba i skrzydeł do odstraszania innych ptaków.
 • Ochrona Potomstwa: Rodzice intensywnie bronią swojego jaja i młodego przed drapieżnikami i innymi zagrożeniami.

Wzajemna Pomoc

 • Pomoc w Wychowaniu Młodych: Oboje rodzice uczestniczą w inkubacji jaja i opiece nad pisklęciem, co obejmuje przynoszenie mu pożywienia i ochronę przed drapieżnikami.

Zimowe Stada

 • Formowanie Stad: Poza sezonem lęgowym nurzyki polarne mogą tworzyć luźniejsze grupy lub stada, które wspólnie przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia.

Te zachowania społeczne są ściśle powiązane z życiem w wymagającym środowisku arktycznym i odgrywają kluczową rolę w przetrwaniu i rozmnażaniu nurzyków polarnych. Adaptacja do życia w gęstych koloniach lęgowych oraz efektywna komunikacja i obrona terytorium są niezbędne dla utrzymania stabilnych i zdrowych populacji tych ptaków​

Metody polowania i dieta

Nurzyki polarne (Uria lomvia) są specjalistami w dziedzinie polowania, wykorzystując swoje unikalne umiejętności do zdobywania pożywienia w arktycznych wodach.

Metody Polowania

 • Nurkowanie: Nurzyki polarne są wyjątkowo zdolnymi nurkami. Potrafią zanurkować na głębokości do 150 metrów, choć zwykle polują na głębokościach od 21 do 40 metrów.
 • Pływanie Pod Wodą: Używają skrzydeł jak płetw do pływania pod wodą, co pozwala im na szybkie i zwinne poruszanie się w poszukiwaniu zdobyczy.
 • Trajektoria Nurkowania: Ich nurkowania często mają kształt spłaszczonej litery 'U’, pozwalając im na efektywne przeszukiwanie wód w poszukiwaniu pożywienia.

Dieta

 • Główne Składniki Diety: Dieta nurzyków polarnych składa się głównie z ryb, takich jak dorsze arktyczne (Boreogadus saida) i inne gatunki dorszowatych, a także różnych małży i skorupiaków.
 • Zróżnicowanie Diety: Ich dieta może różnić się w zależności od regionu, pory roku i dostępności pokarmu.
 • Polowanie na Pożywienie: Nurzyki polarne mogą odbywać długie podróże, nawet do 100 km od swoich miejsc lęgowych, w poszukiwaniu bogatych obszarów żerowania.

Adaptacje te pozwalają nurzykom polarnym na przetrwanie w trudnych warunkach arktycznych i subarktycznych, gdzie szybkość i zręczność w wodzie są kluczowe dla zdobycia pożywienia. Efektywność tych ptaków w polowaniu pod wodą jest niezbędna, ponieważ ich gęste kolonie lęgowe wymagają obfitego źródła pożywienia w niedalekiej odległości​​.

Migracje i trasy migracyjne

Nurzyki polarne (Uria lomvia) są ptakami wędrownymi, które przemieszczają się sezonowo, aby dostosować się do zmieniających się warunków środowiskowych, szczególnie w kontekście zamarzania arktycznych wód.

Migracje

 • Przemieszczanie się na Południe w Zimie: Nurzyki polarne migrują na południe w zimie, ale ich migracja nie prowadzi ich daleko na południe od ich arktycznych siedlisk. Podczas migracji starają się pozostać w obszarach, gdzie wody nie zamarzają, co umożliwia im dostęp do pożywienia.
 • Powrót na Lęgowiska: Wiosną, te ptaki powracają na północ, do swoich tradycyjnych kolonii lęgowych na klifach i stromych wybrzeżach arktycznych i subarktycznych regionów.

Trasy Migracyjne

 • Zróżnicowanie W Zależności od Regionu: Trasy migracyjne mogą różnić się w zależności od konkretnego regionu i populacji. Ptaki z różnych miejsc mają swoje własne, unikatowe trasy migracyjne, które pozwalają im na efektywne dotarcie do miejsc zimowania i powrotu do miejsc lęgowych.
 • Przystosowanie do Warunków: Nurzyki polarne dostosowują swoje trasy migracyjne do panujących warunków środowiskowych, w tym zmian klimatycznych i dostępności pokarmu.

Wyzwania Migracyjne

 • Zmiany Klimatyczne: Zmiany klimatyczne mogą wpływać na trasy migracyjne i dostępność pożywienia wzdłuż tych tras, co stanowi wyzwanie dla przetrwania tych ptaków.
 • Ryzyka Podczas Migracji: Podczas migracji nurzyki polarne mogą napotykać różne zagrożenia, w tym zanieczyszczenie środowiska i kolizje z obiektami stworzonymi przez człowieka.
Migracje nurzyków polarnych są więc złożonym procesem, który wymaga dokładnej synchronizacji i adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych. Te coroczne podróże są kluczowe dla cyklu życiowego tych ptaków, umożliwiając im dostęp do zasobów niezbędnych dla reprodukcji i przetrwania​​​​.

Rozród

Zdjęcie: Mick Thompson

Warunki i miejsca lęgowe

Nurzyki polarne mają bardzo specyficzne wymagania dotyczące warunków i miejsc lęgowych, które są kluczowe dla ich sukcesu reprodukcyjnego.

Warunki Lęgowe

 • Bezpieczeństwo: Wybierają miejsca lęgowe, które oferują ochronę przed drapieżnikami. Ich kolonie często znajdują się na niedostępnych, stromych klifach i skałach nadbrzeżnych.
 • Bliskość Wody: Preferują miejsca lęgowe w bliskim sąsiedztwie morza, co umożliwia łatwy dostęp do pożywienia i szybkie powroty do gniazd z jedzeniem dla młodych.
 • Gęste Kolonie: Tworzą bardzo gęste kolonie lęgowe, gdzie poszczególne pary mają bardzo małe terytoria, często mniejsze niż jeden metr kwadratowy.

Miejsca Lęgowe

 • Geograficzny Zasięg: Nurzyki polarne gniazdują na klifach i skałach w całym arktycznym i subarktycznym regionie, od wybrzeży Grenlandii, poprzez północną Europę i Azję, aż po północne wybrzeża Ameryki Północnej.
 • Charakterystyka Kolonii: Kolonie te mogą być niezwykle liczne, czasami składające się z setek tysięcy, a nawet milionów ptaków.

Adaptacje do Lęgowisk

 • Brak Budowania Gniazd: Nurzyki polarne nie budują klasycznych gniazd. Zamiast tego, składają pojedyncze jajo bezpośrednio na gołej skale lub w zagłębieniu.
 • Ochrona Jaja: Ze względu na brak gniazda, jajo ma unikalny kształt gruszki, który zapobiega stoczeniu się z wąskich półek skalnych. Rodzice na zmianę wysiadują jajo, chroniąc je przed zmiennymi warunkami pogodowymi i drapieżnikami.

Te specyficzne warunki i miejsca lęgowe są niezbędne dla przetrwania nurzyków polarnych, umożliwiając im skuteczne rozmnażanie się w trudnych warunkach arktycznych. Ich zdolność do przystosowania się do ekstremalnych warunków środowiskowych jest kluczowa dla sukcesu reprodukcyjnego i przetrwania gatunku​​.

Cykl rozrodczy i opieka nad potomstwem

Cykl rozrodczy nurzyka polarnego (Uria lomvia) jest ściśle dostosowany do surowego środowiska arktycznego, a opieka nad potomstwem odgrywa kluczową rolę w ich strategii przetrwania.

Cykl Rozrodczy

 • Sezon Lęgowy: Rozpoczyna się na wiosnę, gdy ptaki wracają do kolonii lęgowych na klifach.
 • Wysiadywanie Jaja: Każda para składa tylko jedno jajo na sezon. Zarówno samiec, jak i samica na zmianę wysiadują jajo przez około 30 dni.
 • Wylęg: Po wykluciu, pisklę pozostaje w gnieździe pod opieką rodziców, którzy dostarczają mu pożywienia.

Opieka nad Potomstwem

 • Karmienie Pisklęcia: Ze względu na swoje zdolności do nurkowania, nurzyki polarne są w stanie dostarczać pisklęciu bogate w składniki odżywcze ryby. Rodzice przynoszą jedzenie pojedynczo, co jest związane z wysokim kosztem energetycznym nurkowania i lotu.
 • Ochrona Przed Drapieżnikami: Młode są narażone na ataki ze strony drapieżników, takich jak mewy czy kruki, dlatego rodzice muszą je chronić do momentu, aż będą gotowe opuścić gniazdo.
 • Pierwszy Lot: Pisklęta opuszczają gniazdo po około 18-25 dniach od wyklucia, skacząc z klifu w kierunku wody. Jest to ryzykowny moment w ich życiu, ale kluczowy dla dalszego rozwoju.
 • Opieka Poza Gniazdem: Po skoku do wody, młode nurzyki są dalej opiekowane przez rodziców, zazwyczaj przez samca, który kontynuuje karmienie młodego na morzu przez kilka tygodni.

Cykl rozrodczy nurzyków polarnych, w tym opieka nad potomstwem, jest intensywnym i ryzykownym procesem, który wymaga dużego wysiłku i poświęcenia ze strony rodziców. Ich strategie reprodukcyjne są dostosowane do trudnych warunków arktycznych, co pozwala na przetrwanie i rozwój kolejnych pokoleń tych fascynujących ptaków​​.

Strategie przetrwania młodych

Strategie przetrwania młodych nurzyków polarnych (Uria lomvia) są złożone i dostosowane do surowego środowiska, w którym się rozwijają. Oto kilka kluczowych elementów tych strategii:

Skok do Wody

 • Wczesne Opuszczenie Gniazda: W przeciwieństwie do wielu ptaków, młode nurzyki polarne opuszczają gniazdo bardzo wcześnie, zwykle w wieku 18-25 dni, kiedy jeszcze nie potrafią latać. Wykonują ryzykowny skok z wysokiego klifu w kierunku wody, gdzie czeka na nie jeden z rodziców.

Opieka Poza Gniazdem

 • Dalsza Opieka Rodzicielska: Po opuszczeniu gniazda młode nurzyki są nadal opiekowane, głównie przez samca. Opieka ta obejmuje karmienie i ochronę w wodach morskich, co trwa około 8 tygodni.
 • Nauka Pływania i Nurkowania: W tym okresie młode ptaki stopniowo uczą się niezbędnych umiejętności przetrwania, takich jak pływanie, nurkowanie i zdobywanie pożywienia.

Adaptacje Fizjologiczne i Behawioralne

 • Szybki Rozwój: Młode nurzyki rozwijają się szybko, szybko osiągając umiejętności potrzebne do przetrwania w środowisku morskim.
 • Unikanie Drapieżników: Dzięki wczesnemu opuszczeniu gniazda i przebywaniu na morzu, młode unikają wielu lądowych drapieżników.

Wyzwania i Ryzyko

 • Wysokie Ryzyko Śmiertelności: Młode nurzyki są narażone na szereg zagrożeń, w tym drapieżnictwo, trudne warunki pogodowe i brak pożywienia.
 • Zależność od Warunków Środowiskowych: Przetrwanie młodych jest ściśle powiązane z warunkami środowiskowymi, takimi jak dostępność pożywienia i stan morza.

Te strategie przetrwania są kluczowe dla utrzymania populacji nurzyków polarnych. Pomimo trudności, młode ptaki są wyposażone w instynktowne umiejętności i otrzymują intensywną opiekę rodzicielską, co zwiększa ich szanse na dojrzałość i powodzenie w dorosłym życiu​​.

Status i ochrona

Nurzyk w wodzie
Zdjęcie: Tom Murray

Klasyfikacja IUCN i liczebność populacji

Nurzyk polarny jest klasyfikowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) jako gatunek najmniejszej troski (Least Concern). Ta klasyfikacja wynika z faktu, że gatunek ten ma bardzo duży zasięg występowania oraz ogromną liczebność populacji.

Liczebność Populacji

 • Szacuje się, że całkowita populacja nurzyków polarnych liczy między 15 a 20 milionów osobników na całym świecie. Jest to bardzo duża liczba, co przyczynia się do ich klasyfikacji jako gatunku najmniejszej troski.

Trendy Populacyjne

 • Ogólnie trend populacyjny nurzyków polarnych wydaje się być stabilny lub nawet wzrastający, chociaż w niektórych obszarach zaobserwowano lokalne spadki. Zmiany te mogą być spowodowane różnymi czynnikami środowiskowymi i ludzkimi, takimi jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, działalność rybacka i inne.

Ochrona i Zagrożenia

 • Mimo klasyfikacji jako gatunek najmniejszej troski, nurzyki polarne nadal są narażone na szereg zagrożeń. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, zakłócenia w sieciach pokarmowych i przypadkowe schwytanie w narzędzia rybackie to tylko niektóre z wyzwań, które mogą wpływać na te populacje.

Działania Ochronne

 • Działania ochronne dla nurzyków polarnych koncentrują się głównie na ochronie ich siedlisk, zwłaszcza miejsc lęgowych, oraz na monitorowaniu wpływu działalności ludzkiej na ich populacje.

Podsumowując, choć nurzyk polarny nie jest obecnie uznawany za gatunek zagrożony, ciągłe monitorowanie i ochrona ich siedlisk są kluczowe dla zapewnienia ich długoterminowego przetrwania i zdrowia populacji​​​​.

Nurzyk polarny w Polsce

nurzyk
Zdjęcie: Isaac Sanchez

Nurzyk polarny jest ptakiem rzadko występującym w Polsce, głównie ze względu na jego arktyczny zasięg występowania, który jest daleko na północ od Polski.

Obserwacje w Polsce

 • Zalatujący Gatunek: Nurzyk polarny jest gatunkiem zalatującym do Polski, co oznacza, że jego pojawienie się jest wyjątkowym i rzadkim zdarzeniem.
 • Dokumentowane Przypadki: Do tej pory odnotowano tylko jedno potwierdzone wystąpienie nurzyka polarnego w Polsce. Miało to miejsce w 1964 roku w Gdyni.

Znaczenie Obserwacji

 • Ornitologiczna Rzadkość: Tak rzadkie pojawienie się nurzyka polarnego w Polsce czyni każdą obserwację wyjątkowo cenną dla polskich ornitologów i miłośników ptaków.
 • Monitoring Ptaków Morskich: Obserwacje takie jak ta mogą dostarczać cennych informacji o migracjach i rozprzestrzenianiu się gatunków morskich, które zazwyczaj nie pojawiają się w polskich wodach.

Możliwe Przyczyny Pojawienia się

 • Zmiany Klimatyczne i Środowiskowe: Niektóre przypadki zalatujących gatunków mogą być związane ze zmianami klimatycznymi lub anomaliami pogodowymi, które wpływają na trasy migracyjne i rozprzestrzenianie ptaków.

Podsumowując, nurzyk polarny jest gatunkiem niezwykle rzadko obserwowanym w Polsce, a każde jego pojawienie się jest zjawiskiem nietypowym i interesującym z punktu widzenia ornitologii​.

Nurzyk Ciekawostki

Zdjęcie: Don Henise

Nurzyki polarne są fascynującymi ptakami, które posiadają wiele interesujących cech i zachowań. Oto kilka ciekawostek na ich temat:

 1. Wysoki Koszt Lotu: Nurzyki polarne mają najwyższy koszt energetyczny lotu w stosunku do wielkości ciała spośród wszystkich zwierząt. Ich krótkie, ale mocne skrzydła są idealne do pływania pod wodą, ale czynią lot bardziej wymagającym.
 2. Niezwykłe Jaja: Jaja nurzyka polarnego mają unikalny kształt, przypominający gruszkę. Ta cecha pomaga zapobiegać ich staczaniu się z wąskich półek skalnych w gęstych koloniach lęgowych.
 3. Rekordowe Nurkowania: Nurzyki polarne potrafią zanurkować na głębokości do 150 metrów i pozostawać pod wodą przez około cztery minuty, co czyni je jednymi z najlepszych nurków wśród ptaków.
 4. Ekstremalne Kolonie Lęgowe: Te ptaki tworzą jedne z najgęstszych kolonii lęgowych na świecie, gdzie w jednym miejscu może gniazdować nawet kilka milionów ptaków.
 5. Długowieczność: Nurzyki polarne mogą żyć stosunkowo długo jak na ptaki. Niektóre osobniki dożywają nawet 20 lat.
 6. Adaptacje do Zimna: Nurzyki polarne są doskonale przystosowane do życia w zimnych wodach arktycznych, z grubą warstwą izolacyjnych piór i zdolnością do regulacji temperatury ciała.
 7. Rola w Ekosystemie: Jako konsumenci ryb i innych organizmów morskich, nurzyki polarne odgrywają ważną rolę w arktycznych ekosystemach morskich, wpływając na sieci pokarmowe i przepływ energii.
 8. Zjawisko 'Bridge Jumping’: Młode nurzyki polarne, które jeszcze nie potrafią latać, muszą skoczyć z wysokich klifów do wody, aby dołączyć do swoich rodziców. Ten ryzykowny pierwszy lot jest kluczowym momentem w ich rozwoju.

Te ciekawostki ukazują nurzyka polarnego jako ptaka o niezwykłych zdolnościach i przystosowaniach do życia w jednym z najbardziej wymagających środowisk na Ziemi​​.

Podsumowanie

Zdjęcie: budgora

Nurzyk polarny , mieszkaniec arktycznych i subarktycznych wód, zachwyca swoim unikalnym przystosowaniem do surowego środowiska. Ten ptak morski z rodziny alki wyróżnia się czarno-białym upierzeniem i charakterystycznym, grubym dziobem.

 • Jako wytrawny nurk, zanurza się na głębokości do 150 metrów w poszukiwaniu pożywienia, a jego zdolność do szybkiego lotu mimo krótkich skrzydeł jest imponująca.
 • Nurzyki polarne tworzą gęste kolonie lęgowe na niedostępnych klifach, gdzie składają unikalnie kształtowane jaja.
 • Mimo klasyfikacji jako gatunek najmniejszej troski przez IUCN, zmiany klimatyczne i działalność ludzka stanowią zagrożenia dla ich przyszłości.
 • W Polsce, nurzyk polarny jest rzadkim gościem, z jednym potwierdzonym wystąpieniem w 1964 roku w Gdyni.

Te fascynujące ptaki nie tylko wzbogacają bioróżnorodność arktycznych ekosystemów, ale również stanowią ważny obiekt badań naukowych, dając wgląd w zdrowie naszych mórz i zmiany klimatyczne.

FAQ – Często zadawane pytania

nurzyki na skale
Zdjęcie: budgora

Ptak podobny do pingwina?

Przykładem ptaka morskiego, który jest czasami porównywany do pingwinów, są nurzyki, w tym omawiany w artykule nurzyk polarny (Uria lomvia). Nurzyki, podobnie jak pingwiny, są doskonałymi pływakami i nurkami, ale w przeciwieństwie do pingwinów, są w stanie latać. Mają czarno-białe upierzenie i spędzają większość czasu na morzu, co również przyczynia się do ich podobieństwa do pingwinów.

Czym żywi się nurzyk?

Nurzyk polarny żywi się głównie rybami, takimi jak dorsze arktyczne, oraz skorupiakami i innymi organizmami morskimi.

Jak długo żyje nurzyk?

Nurzyk polarny zazwyczaj żyje około 20 lat.

Jak wygląda nurzyk?

Nurzyk polarny ma czarne upierzenie na głowie, szyi, grzbiecie i skrzydłach, kontrastujące z białym upierzeniem na piersi i brzuchu. Charakteryzuje się szaro-czarnym, długim i mocnym dziobem z białą linią wzdłuż górnej krawędzi. W zimie jego głowa i szyja stają się szarawe.


Dodaj komentarz