Sierpówka: Historia i ekologia inwazyjnego gołębia


Streptopelia decaocto, znana w Polsce jako sierpówka lub synogarlica turecka, to fascynujący gatunek ptaka, który zasługuje na szczególną uwagę. Pochodząca z Azji Południowej i Europy, sierpówka zyskała popularność i rozprzestrzeniła się na inne kontynenty, stając się znaczącym elementem awifauny wielu regionów.

 • W świecie ptaków sierpówka odgrywa ważną rolę, zarówno pod względem ekologicznym, jak i kulturowym. Jest to gatunek łatwo adaptujący się do różnych środowisk, co pozwoliło mu na szybką ekspansję i zasiedlenie nowych terenów. W ekosystemach, w których żyje, sierpówka pełni rolę ważnego konsumenta nasion, przyczyniając się do kontroli roślinności i wspierania zdrowia środowisk naturalnych.
 • Jako gatunek, który z powodzeniem dostosował się do życia w bliskości ludzi, sierpówka stanowi interesujący przykład interakcji między dziką przyrodą a środowiskiem stworzonym przez człowieka. Jej obecność w różnorodnych środowiskach czyni ją ważnym obiektem badań dla ornitologów i miłośników przyrody.

Charakterystyka sierpówki

SIERPOWKA NA GALEZI

Historia Klasyfikacji Naukowej

Sierpówka[1], synogarlica turecka (Streptopelia decaocto)  jest interesującym przykładem ewolucji taksonomicznej i klasyfikacji naukowej.

 • Sierpówka została po raz pierwszy opisana naukowo w 1838 roku przez węgierskiego przyrodnika Imre Frivaldszky’ego, który nadał jej nazwę naukową Columba decaocto.
 • Początkowo gatunek ten był klasyfikowany w rodzaju Columba, ale później został przeniesiony do rodzaju Streptopelia, wprowadzonego w 1855 roku przez francuskiego ornitologa Charlesa Luciena Bonaparte.

Zmiany w Systematyce

 • W ciągu lat systematyka Sierpówki ulegała zmianom, szczególnie w kontekście jej podgatunków i bliskiego pokrewieństwa z innymi gatunkami gołębi.
 • Sierpówka szarogłowa (S. xanthocycla) była wcześniej uważana za podgatunek Sierpówki, ale w 2021 roku Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny (IOC) uznał ją za odrębny gatunek.

Pokrewieństwo z Innymi Gatunkami

 • Sierpówka jest blisko spokrewniona z synogarlicą wyspową (Streptopelia bitorquata) z Azji Południowo-Wschodniej oraz z cukrówką (Streptopelia roseogrisea) z Afryki Subsaharyjskiej, tworząc z nimi tzw. superspecies.
 • Różnicowanie tych gatunków jest trudne, szczególnie w przypadku cichych osobników, chociaż ich głosy są bardzo charakterystyczne i różne.

Ta sekcja podkreśla ewolucję wiedzy naukowej na temat klasyfikacji Sierpówki i jej relacji z innymi gatunkami gołębi, co jest kluczowe dla zrozumienia jej miejsca w rodzinie gołębiowatych.

Obecna nazwa rodzaju i gatunku

Należąca do rodziny gołębiowatych (Columbidae), sierpówka jest częścią rodzaju Streptopelia, który obejmuje gołębie o charakterystycznym, delikatnym wyglądzie i spokojnym zachowaniu. Nazwa rodzaju, Streptopelia, pochodzi z greckiego i odnosi się do „zwiniętego” lub „zakręconego” ogona tych ptaków, co jest jedną z ich charakterystycznych cech.

Gatunek Streptopelia decaocto, znany jako sierpówka, jest obecnie uznawany za odrębny gatunek w obrębie tego rodzaju. Jego nazwa gatunkowa, „decaocto”, pochodzi z greki i odnosi się do legendy o przemianie biednej dziewczyny w gołębia, co podkreśla kulturowe i historyczne znaczenie tego ptaka. Ta klasyfikacja podkreśla nie tylko biologiczne cechy sierpówki, ale także jej miejsce w kulturze i historii naturalnej.

Wygląd i zachowanie

 • Sierpówka[1] (Streptopelia decaocto) jest średniej wielkości gołębiem, o długości ciała około 32 cm i rozpiętości skrzydeł od 47 do 55 cm.
 • Charakterystyczną cechą tego gatunku jest czarny pasek na szyi, otoczony białymi paskami, który jest szczególnie widoczny u dorosłych osobników.
 • Ubarwienie jest głównie jasnoszare z lekkim różowym odcieniem na szyi i piersi. Spód ciała jest jaśniejszy, prawie biały.
 • Oczy są jasne, z czerwonawą lub pomarańczową tęczówką, a nogi i stopy mają różową barwę.
 • Dziób jest krótki, o szarawym kolorze z ciemniejszym końcem.
sierpowki na ziemi

Porównanie Rozmiarów z Innymi Gatunkami Gołębi

 • Sierpówka jest mniejsza niż typowy gołąb skalny (Columba livia), który osiąga długość ciała do 40 cm.
 • W porównaniu z większymi gatunkami, takimi jak gołąb grzywacz (Columba palumbus), który może osiągać długość do 46 cm, Sierpówka jest zdecydowanie mniejsza.
 • Jest jednak znacznie większym ptakiem od turkawki zwyczajnej (Streptopelia turtur) której długość ciała z reguły nie przekracza 27 cm,
 • Masa ciała Sierpówki waha się od 150 do 200 gramów, co jest typowe dla gołębi średniej wielkości.

Środowisko i dieta

Te ptaki preferują otwarte tereny z niewielką roślinnością, takie jak parki, ogrody, a także obszary zurbanizowane. Ich dieta składa się głównie z nasion, owoców i roślinności, choć czasami zjadają również małe owady.

Rozród i Cykl Życiowy

Okres Godowy i Budowa Gniazd

Sierpówki są ptakami, które mogą rozmnażać się przez cały rok, ale ich główny okres godowy przypada na wiosnę i lato. W tym czasie samce wykonują charakterystyczne loty godowe, podczas których wznoszą się wysoko w powietrze, a następnie opadają z rozłożonymi skrzydłami, wydając przy tym miękkie, kołyszące się dźwięki.

 • Gniazda są zwykle budowane na drzewach lub krzewach, czasami w pobliżu ludzkich siedzib.
 • Konstrukcja gniazda jest dość prosta i luźna, zbudowana głównie z gałązek.

Wysiadywanie Jaj i Opieka nad Młodymi

 • Samica zwykle składa dwa białe jaja.
 • Wysiadywanie trwa około 14-18 dni i jest zadaniem zarówno samca, jak i samicy, którzy zmieniają się w tej roli.

Po wykluciu się młodych, obydwoje rodzice biorą aktywny udział w ich karmieniu. Ptaki te karmią swoje pisklęta „mleczkiem gołębim”, specjalnym sekretem wytwarzanym w ich gardzieli. Młode szybko rosną i zwykle są gotowe do opuszczenia gniazda po około 15-20 dniach od wyklucia. Rodzice mogą w tym czasie rozpocząć kolejny lęg, co jest możliwe dzięki ich zdolności do szybkiego powtarzania cyklu rozrodczego.

Ten cykl życiowy, charakteryzujący się zdolnością do częstego i efektywnego rozmnażania, jest jednym z czynników, który przyczynił się do szybkiego rozprzestrzeniania się i adaptacji Sierpówki w różnych środowiskach na całym świecie.

Sierpówka

Dieta i Żywienie Sierpówki

Główne Składniki Diety

Sierpówka, podobnie jak większość gołębi, jest głównie ziarnożerna. Jej dieta składa się przede wszystkim z różnych rodzajów ziaren, w tym nasion traw, zbóż oraz chwastów. Oprócz tego, ptaki te zjadają również mniejsze ilości owoców, jagód i roślinności, co dodaje pewnej różnorodności do ich diety.

 • Ziarna i nasiona: Stanowią podstawę diety Sierpówki, szczególnie te pochodzące z upraw rolnych i dzikich roślin.
 • Owoce i jagody: Są spożywane w mniejszych ilościach, ale stanowią ważne źródło dodatkowych składników odżywczych.

Zachowania Żerowania i Adaptacja do Różnych Źródeł Pokarmu

Sierpówki wykazują dużą elastyczność w swoich nawykach żywieniowych, co pozwala im przystosować się do różnych środowisk, w tym do obszarów zurbanizowanych.

 • Żerowanie na ziemi: Sierpówki często żerują na ziemi, gdzie zbierają upuszczone ziarna i inne dostępne pokarmy.
 • Adaptacja do środowisk ludzkich: W miastach i na terenach wiejskich, te ptaki często korzystają z pokarmu dostarczanego przez ludzi, w tym z karmników dla ptaków oraz resztek jedzenia.
 • W poszukiwaniu pokarmu: Sierpówki mogą przemieszczać się na znaczne odległości, zwłaszcza w okresach, gdy lokalne źródła pokarmu są ograniczone.

Ta zdolność do adaptacji do różnorodnych diet i środowisk jest jednym z kluczowych czynników, które umożliwiły Sierpówce rozprzestrzenienie się na nowe tereny i stanie się powszechnym gatunkiem w wielu regionach świata.

Status Ochrony i Zagrożenia Sierpówki (Streptopelia decaocto)

sierpowka na plocie

Aktualny Status na Czerwonej Liście IUCN

 • Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), Sierpówka jest obecnie klasyfikowana jako gatunek najmniejszej troski (Least Concern).
 • Ten status wynika z jej szerokiego zasięgu występowania, dużej populacji oraz zdolności do adaptacji do różnych środowisk, w tym zurbanizowanych.

Wpływ na Ekosystemy i Interakcje z Innymi Gatunkami

Sierpówka, jako gatunek inwazyjny w niektórych regionach, może mieć znaczący wpływ na lokalne ekosystemy:

 • Konkurencja z Innymi Gatunkami: Jako efektywny i często dominujący żerujący na ziarnach ptak, Sierpówka może konkurować o pokarm z rodzimymi gatunkami ptaków oraz innymi zwierzętami.
 • Wpływ na Roślinność: Poprzez spożywanie i rozprzestrzenianie nasion, Sierpówki mogą wpływać na skład gatunkowy i strukturę lokalnej roślinności.
 • Potencjalne Zagrożenia: W niektórych obszarach, szczególnie tam, gdzie gatunek ten został introdukowany, Sierpówki mogą stanowić zagrożenie dla rodzimych gatunków poprzez konkurencję o zasoby lub potencjalne przenoszenie chorób.

Mimo że Sierpówka nie jest obecnie uznawana za gatunek zagrożony, jej wpływ na różne ekosystemy i interakcje z innymi gatunkami wymaga dalszego monitorowania i badań. W niektórych regionach, gdzie gatunek ten jest obcy, może być konieczne podjęcie działań zarządczych w celu ograniczenia jego negatywnego wpływu na lokalne środowiska.

Historia Rozpowszechniania się gatunku

sierpowka na gałezi

Początki i Ekspansja

Sierpówka pochodzi z Azji, z obszarów rozciągających się od Turcji po Chiny. Jednak w ciągu ostatnich dwóch stuleci ten gatunek rozprzestrzenił się znacznie poza swoje pierwotne siedliska. W Europie, sierpówka pojawiła się po raz pierwszy w połowie XIX wieku, a jej obecność szybko się rozszerzyła na większość kontynentu.

Czynniki Rozprzestrzeniania

Ekspansja sierpówki jest częściowo wynikiem zmian w użytkowaniu ziemi i urbanizacji, które stworzyły nowe, dogodne dla nich środowiska. Dodatkowo, ich zdolność do adaptacji do różnych warunków środowiskowych i dietetycznych przyczyniła się do ich sukcesu w kolonizowaniu nowych obszarów.

Sierpówka jako gatunek inwazyjny

Sierpówka jest uważana za gatunek inwazyjny ze względu na kilka istotnych cech i zachowań, które sprawiają, że ma negatywny wpływ na ekosystemy i gatunki lokalne. Oto kilka powodów, dlaczego sierpówka jest uważana za gatunek inwazyjny:

 • Szybkie rozmnażanie i ekspansja geograficzna: Sierpówki są znane ze swojej zdolności do szybkiego rozmnażania się i kolonizowania nowych obszarów. Jedna para może wyprowadzić wiele lęgów w ciągu roku, a młode osobniki osiągają dojrzałość płciową w stosunkowo młodym wieku. To prowadzi do gwałtownego wzrostu populacji i zdolności do szybkiego zasiedlania nowych terenów.
 • Konkurencja o zasoby: Sierpówki konkurują o zasoby pokarmowe i miejsca do gniazdowania z rodzimymi gatunkami ptaków. Ich agresywne zachowanie i zdolność do wykorzystywania różnych źródeł pokarmu mogą wpływać na spadek populacji innych ptaków.
 • Zaburzenia ekosystemów: Sierpówki mogą wprowadzać zaburzenia w miejscowych ekosystemach, szczególnie w przypadku miejscowych gatunków roślin i zwierząt, które są z nimi w bezpośrednich relacjach. Na przykład, mogą konkurować z miejscowymi ptakami o miejsca gniazdowe lub pożywienie, co może prowadzić do zmian w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów.
 • Przenoszenie chorób: Sierpówki mogą działać jako przenosiciele różnych chorób, które mogą zagrażać innym gatunkom ptaków lub ludziom. To może stanowić dodatkowe zagrożenie dla zdrowia środowiska i ludzi.
 • Brak naturalnych drapieżników: W niektórych regionach, gdzie sierpówki stały się inwazyjne, brakuje naturalnych drapieżników, którzy mogliby kontrolować ich populacje. To może doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu liczebności sierpówek.

Ze względu na te czynniki, sierpówka jest uważana za gatunek inwazyjny, co oznacza, że ​​jej obecność w nowych ekosystemach może prowadzić do negatywnych skutków dla miejscowej bioróżnorodności i ekosystemów. W związku z tym podejmuje się działania mające na celu kontrolę i zarządzanie populacjami sierpówek w celu minimalizacji wpływu tego gatunku na środowisko naturalne.

Siedlisko i środowisko życia sierpówki

Sierpówki, zamieszkują różnorodne tereny, od lasów po tereny zurbanizowane. Preferują wilgotne obszary o bujnej roślinności i występowaniu owadów.

sierpowka

Różnorodność terenów

Sierpówki zamieszkują zarówno lasy, jak i obszary zurbanizowane, co dowodzi ich zdolności do przystosowania się do różnych warunków środowiskowych. Oto kilka kluczowych informacji na temat jej siedliska i środowiska życia:

 • Miejsca zamieszkania: Sierpówki można spotkać w wielu różnych środowiskach, od obszarów wiejskich po miejskie. Są często widywane w parkach, ogrodach, na obrzeżach lasów oraz w pobliżu zbiorników wodnych.
 • Adaptacja do środowiska miejskiego: Ten gatunek jest znany ze swojej zdolności do adaptacji w środowiskach miejskich. Sierpówki często gniazdują na budynkach i innych konstrukcjach stworzonych przez człowieka.
 • Różnorodność terenów: Sierpówki mogą zamieszkiwać różne typy terenów, od otwartych przestrzeni po bardziej zalesione obszary. Ich obecność w danym miejscu często zależy od dostępności pożywienia i miejsc do gniazdowania.
 • Zasięg geograficzny: Początkowo sierpówki były ptakami charakterystycznymi dla Azji i Europy Południowo-Wschodniej, ale rozprzestrzeniły się na inne części Europy, a także na Bliski Wschód i części Azji Centralnej.
 • Zachowania związane z siedliskiem: Sierpówki są często spotykane w parach lub małych grupach. Preferują otwarte przestrzenie dla łatwiejszego dostępu do pożywienia, ale także potrzebują drzew lub krzewów do gniazdowania i schronienia.
sierpowka na gałezi

Wpływ na środowisko

Sierpówka jest gatunkiem ptaka, który wywiera znaczący wpływ na środowiska, w których żyje. Oto kilka kluczowych aspektów tego wpływu:

 • Konkurencja z Innymi Gatunkami: Sierpówki mogą konkurować z lokalnymi gatunkami ptaków o zasoby, takie jak miejsca do gniazdowania i pożywienie. Ich obecność może wpływać na populacje rodzimych gatunków, szczególnie w obszarach, gdzie są gatunkiem inwazyjnym.
 • Rozprzestrzenianie Roślin: Jako ptaki ziarnożerne, sierpówki mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania nasion niektórych roślin, co może wpływać na lokalną florę i strukturę roślinności.
 • Wpływ na Ekosystemy Miejskie: Sierpówki często adaptują się do życia w środowiskach miejskich, gdzie mogą wpływać na lokalne ekosystemy. Ich obecność w miastach może zmieniać dynamikę interakcji między różnymi gatunkami miejskimi.
 • Transmisja Chorób: Jak każdy gatunek dzikich ptaków, sierpówki mogą być nosicielami i wektorami różnych chorób, które mogą być przenoszone na inne ptaki, a w rzadkich przypadkach także na ludzi.
 • Wpływ Akustyczny: Sierpówki, znane ze swojego charakterystycznego śpiewu, mogą wpływać na akustyczne środowisko, szczególnie w obszarach miejskich.
 • Interakcje z Rolnictwem: W niektórych obszarach sierpówki mogą wpływać na rolnictwo, zwłaszcza poprzez spożywanie upraw. Mogą one zjadać nasiona, owoce, a także młode pędy roślin, co może prowadzić do strat w uprawach. Rolnicy mogą stosować różne metody, aby odstraszać te ptaki, co czasami prowadzi do konfliktów między ochroną dzikiej fauny a potrzebami rolnictwa.
 • Wpływ na Bioróżnorodność: Wprowadzenie sierpówek do nowych środowisk może mieć wpływ na lokalną bioróżnorodność. W niektórych przypadkach mogą one wypierać rodzime gatunki ptaków, co prowadzi do zmniejszenia różnorodności gatunkowej i potencjalnie do zakłóceń w lokalnych sieciach pokarmowych.
 • Zanieczyszczenie i Zarządzanie Odpadami: W środowiskach miejskich sierpówki mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania odpadów, zwłaszcza gdy szukają pożywienia w śmieciach. Może to prowadzić do problemów z higieną i zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się chorób.
 • Wpływ na Inne Gatunki Zwierząt: Sierpówki mogą wpływać nie tylko na inne ptaki, ale także na inne gatunki zwierząt. Na przykład, mogą one konkurować o pożywienie z małymi ssakami lub być ofiarami drapieżników, co może wpływać na lokalne sieci pokarmowe.
Sierpówki to niezwykle wszechstronne stworzenia, które potrafią przetrwać w różnorodnych warunkach środowiskowych. Ich zdolność do adaptacji sprawia, że są one istotnym elementem ekosystemu, wpływając korzystnie na zachowanie harmonii w przyrodzie.

Podsumowanie

Sierpówka jest fascynującym przykładem adaptacyjności i sukcesu ewolucyjnego w świecie ptaków. Jej szerokie rozprzestrzenienie, zarówno w naturalnych jak i zurbanizowanych środowiskach, świadczy o jej niezwykłej zdolności do przystosowania się do różnorodnych warunków życiowych.

Charakterystyczne cechy fizyczne, takie jak czarny pasek na szyi i jasnoszare ubarwienie, czynią ją łatwo rozpoznawalną wśród innych gatunków gołębi. Jej prosta, ale skuteczna strategia rozmnażania, umożliwiająca częste lęgi, jest kluczowa dla utrzymania i wzrostu populacji. Dieta oparta głównie na ziarnach, z elastycznością w dostosowywaniu się do dostępnych źródeł pokarmu, dodatkowo podkreśla jej zdolność do przetrwania w różnych warunkach.

Mimo że Sierpówka jest obecnie klasyfikowana jako gatunek najmniejszej troski, jej wpływ na lokalne ekosystemy, zwłaszcza jako gatunek inwazyjny, wymaga dalszego monitorowania. Może ona konkurować o zasoby z rodzimymi gatunkami i wpływać na strukturę roślinności, co podkreśla znaczenie zrównoważonego zarządzania i ochrony środowiska.

Sierpówka jest nie tylko interesującym tematem dla ornitologów, ale także przypomnieniem o złożoności i dynamice świata przyrody, gdzie każdy gatunek odgrywa swoją rolę w delikatnej równowadze ekosystemów.

FAQ – Często zadawane pytania

sierpowka

Czym żywi się sierpówka?

Sierpówka żywi się przede wszystkim ziarnami, w tym nasionami traw i zbóż, oraz w mniejszym stopniu owocami i jagodami.

Czy sierpówka to cukrówka?

Nie, sierpówka (Streptopelia decaocto), znana również jako synogarlica turecka, nie jest cukrówką. Cukrówki to zupełnie inna grupa ptaków, należąca do rodziny kolibrowatych (Trochilidae), które są znane z żywienia się nektarem. Sierpówka natomiast jest gatunkiem gołębia, który żywi się głównie ziarnami i nasionami.

Czy sierpówka odlatuje na zimę?

W przeciwieństwie do wielu innych ptaków migrujących, sierpówki zazwyczaj nie odlatuje na zimę z Polski. Jest to gatunek osiadły, co oznacza, że przez cały rok pozostaje na tych samych terenach. Sierpówki są w stanie przetrwać zimowe warunki w Polsce, dostosowując się do dostępnych źródeł pokarmu i schronienia. Jednakże, w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy warunki zimowe są szczególnie surowe, mogą lokalnie przemieszczać się w poszukiwaniu lepszych warunków.

sierpowka na dachu

Co to jest synogarlica?

Synogarlica to wspólna nazwa dla gatunków ptaków z rodzaju Streptopelia, należących do rodziny gołębiowatych. Są to średniej wielkości ptaki, znane z charakterystycznego, miękkiego i melancholijnego śpiewu, który przypomina westchnienie. Synogarlice są rozpowszechnione w wielu częściach świata, w tym w Europie, Azji i Afryce.

Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tego rodzaju jest sierpówka (Streptopelia decaocto), znana również jako synogarlica turecka. Inne popularne gatunki to na przykład synogarlica długosterna (Streptopelia turtur) i synogarlica różowawa (Streptopelia roseogrisea).

Synogarlice są zazwyczaj ziarnożerne, choć ich dieta może zawierać również owoce i inne roślinne elementy. Są to ptaki często spotykane w różnych środowiskach, od lasów po obszary zurbanizowane.

Jak długo żyje synogarlica?

Średnia długość życia synogarlicy w warunkach naturalnych wynosi zazwyczaj od 3 do 5 lat. Jednakże, w bardziej kontrolowanych lub optymalnych warunkach, na przykład w niewoli, mogą one żyć dłużej, nawet do 10-15 lat. Należy jednak pamiętać, że wiele czynników, takich jak drapieżnictwo, choroby, warunki środowiskowe i dostępność pokarmu, może wpływać na długość życia tych ptaków w środowisku naturalnym.

Pokrewne gatunki: Grzywacz, Gołębie pocztowe.

Dodaj komentarz