Kobuz: średniej wielkości ptak z rodziny sokołowatych

Zawieszony w powietrzu, niczym lotniczy akrobata, kobuz przyciąga wzrok swoim zwinnością i gracją. Ten niewielki, lecz niezwykle dynamiczny ptak z rodziny sokołowatych jest symbolem szybkości i elegancji w świecie ptasim. Jego smukła sylwetka i ostre skrzydła nadają mu wygląd prawdziwego myśliwego nieba, zdolnego do zadziwiających wyczynów lotniczych.

 • W świecie natury, gdzie każdy gatunek odgrywa swoją unikalną rolę, kobuz wyróżnia się jako mistrz polowania w powietrzu. Jego zdolność do ścigania zdobyczy w pełnym locie stanowi nie tylko niesamowite widowisko, ale także świadczy o niezwykłej adaptacji i przetrwaniu w dzikiej przyrodzie.
 • W tym artykule zabieram Cię w podróż do świata kobuza, odkrywając jego sekrety, zachowania, oraz miejsce w ekosystemie. Od mitycznych skojarzeń w kulturze, poprzez fascynującą taksonomię, aż po jego rolę w różnych środowiskach – przygotuj się na fascynujące spojrzenie na ten niezwykły gatunek.

Przyjrzymy się również jego obecności w Polsce, gdzie ten szybki ptak jest cenionym i podziwianym mieszkańcem naszych lasów i otwartych przestrzeni. Czy gotowy jesteś odkryć świat kobuza, tego niezwykłego lotnika, którego umiejętności i zachowania wciąż inspirują i fascynują ludzi na całym świecie?

Zapnij pasy, nasza przygoda właśnie się rozpoczyna!

Taksonomia i systematyka

kobuz

Opis formalny przez Karola Linneusza

Kobuz[1] , sokół kobuz (Falco subbuteo) został po raz pierwszy formalnie opisany przez słynnego szwedzkiego przyrodnika, Karola Linneusza, w 1758 roku. Jego opis znalazł się w dziesiątej edycji dzieła Linneusza „Systema Naturae”, stanowiącego kamień milowy w rozwoju współczesnej taksonomii. Kobuz został sklasyfikowany w ramach rodzaju Falco, nazwa pochodząca z łacińskiego słowa „falx”, oznaczającego sierp, odnoszącego się do kształtu skrzydeł ptaka, które przypominają sierp.

Nazwa gatunkowa, „subbuteo”, pochodzi z łaciny, gdzie „sub” oznacza „poniżej” lub „mniej niż”, a „buteo” odnosi się do myszołowa, co sugeruje mniejsze rozmiary kobuza w porównaniu z myszołowem. Ciekawostką jest fakt, że nazwa angielska „hobby” pochodzi od starego francuskiego słowa „hobé” lub „hobet”. Ta nazwa stała się również znakiem towarowym firmy Subbuteo, gdy jej twórca, będący ornitologiem, nie uzyskał zgody na rejestrację „Hobby”.

Współcześnie, w ramach taksonomii gatunku, wyróżnia się dwa podgatunki kobuza: F. s. subbuteo, będący gatunkiem typowym, oraz F. s. streichi, opisanym przez Ernsta Harterta i Oscara Neumanna w 1907 roku. Podgatunek streichi jest mniejszy i zamieszkuje obszary od Mjanmy po południowe Chiny i północną Indo-Chinę, będąc gatunkiem osiadłym, w przeciwieństwie do migrującego podgatunku typowego.

Kobuz, zatem, stanowi wyjątkowy przykład ewolucji i klasyfikacji w świecie ptaków, będąc znakomitym przykładem złożoności i piękna przyrody.

Pochodzenie nazwy gatunkowej

Nazwa gatunkowa kobuza, „Falco subbuteo”, jest interesującym przykładem jak naukowe nazewnictwo łączy się z historycznymi i kulturowymi aspektami. Nazwa ta składa się z dwóch części: rodzajowej „Falco” oraz gatunkowej „subbuteo”.

 1. Rodzaj „Falco”: Nazwa rodzaju „Falco” wywodzi się z łacińskiego słowa „falx”, które oznacza „sierp”. Jest to odniesienie do sierpowatego kształtu skrzydeł wielu sokołów, w tym kobuza. Ten kształt skrzydeł jest charakterystyczny dla ptaków drapieżnych i przystosowany do szybkiego lotu oraz zwrotności, co jest kluczowe w polowaniu na zdobycz.
 2. Gatunek „subbuteo”: Nazwa gatunkowa „subbuteo” pochodzi z łaciny, gdzie „sub” oznacza „poniżej” lub „mniej niż”, a „buteo” odnosi się do myszołowa. Tym samym, „subbuteo” można interpretować jako „mniejszy niż myszołów”, co odzwierciedla fakt, że kobuz jest mniejszy od wielu innych przedstawicieli rodziny sokołowatych, zwłaszcza myszołowów. Jest to przykład, w jaki sposób nazwa naukowa może odzwierciedlać charakterystyczne cechy fizyczne gatunku.

Ciekawostką jest, że nazwa angielska „hobby” pochodzi od starego francuskiego słowa „hobé” lub „hobet”, co było dawniej używane jako ogólne określenie dla małych sokołów. Ta nazwa, jak wspomniano wcześniej, znalazła się również w kulturze popularnej jako marka gier Subbuteo, co jest unikalnym przykładem wpływu ornitologii na inne dziedziny życia.

Takie połączenie naukowego nazewnictwa z kulturowymi odniesieniami podkreśla bogactwo i złożoność historii naturalnej, ukazując, jak wiedza o gatunkach jest przekazywana i ewoluuje w czasie.

Podgatunki

W taksonomii kobuza (Falco subbuteo) wyróżniamy dwa główne podgatunki, które różnią się między sobą rozmiarami, zasięgiem występowania oraz niektórymi aspektami zachowania. Oto szczegółowy opis każdego z nich:

 1. Falco subbuteo subbuteo: Jest to podgatunek nominatywny, czyli gatunek typowy. Jego areał występowania obejmuje Afrykę, Europę oraz środkową i wschodnią Azję. Charakterystyczną cechą tego podgatunku jest jego migracyjny tryb życia – ptaki te spędzają zimę w Afryce Centralnej i Południowej oraz w południowej Azji. Podczas okresu lęgowego, od wiosny do wczesnej jesieni, zasiedlają różnorodne środowiska w Europie, w tym Polskę, gdzie są obserwowane głównie w lasach i na otwartych przestrzeniach.
 2. Falco subbuteo streichi: Opisany przez Ernsta Harterta i Oscara Neumanna w 1907 roku, ten podgatunek jest nieco mniejszy od podgatunku nominatywnego. F. s. streichi jest gatunkiem osiadłym, co oznacza, że nie migruje na znaczne odległości. Zamieszkuje obszary od Mjanmy po południowe Chiny i północną Indo-Chinę. Ze względu na swoje osiadłe zwyczaje i ograniczony zasięg występowania, ten podgatunek jest mniej znany i może różnić się nieco zachowaniem od swojego bardziej mobilnego krewnego.
kobuz na gałezi

Oba podgatunki podzielają wiele cech, w tym umiejętności polowania w powietrzu i preferencje środowiskowe, ale ich różnorodność geograficzna i ekologiczna stanowi przykład adaptacji gatunku do różnych warunków środowiskowych. Rozpoznanie i zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla ochrony i badań nad kobuzem, zwłaszcza w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych i środowiskowych na świecie.

Opis gatunku

Kobuz na pieńku

Wygląd dorosłych i młodych osobników

Dorosłe osobniki

Dorosłe osobniki kobuza charakteryzują się eleganckim i wyrafinowanym wyglądem, który jest typowy dla ptaków z rodziny sokołowatych. Są to stosunkowo małe ptaki, o smukłej budowie ciała, z następującymi charakterystycznymi cechami:

 • Ubarwienie: Mają szaro-popielate ubarwienie na grzbiecie z ciemną koroną głowy. Dwa charakterystyczne, krótkie czarne wąsy wyróżniają się na białej twarzy.
 • Spód ciała: Gardło jest białe i nieprążkowane, a uda i pokrywy podogonowe są rdzawe. Reszta spodu ciała jest biaława z czarnymi prążkami.
 • Rozmiar: Długość ciała wynosi od 29 do 36 cm, rozpiętość skrzydeł to 74–84 cm, a masa ciała waha się od 175 do 285 gramów.
 • Wingspan and Flight: Long, pointed wings and a relatively square tail contribute to their swift and agile flight.

Młode osobniki

Młode osobniki kobuza różnią się nieco od dorosłych, co jest typowe dla wielu gatunków ptaków. Ich cechy obejmują:

 • Ubarwienie: Są ogólnie bardziej brązowe, z łuskowatym wzorem na górnych częściach ciała. Ich uda i pokrywy podogonowe są prążkowane w odcieniach jasnobrązowych.
 • Plumage Transition: With age, they gradually acquire the adult plumage, a process that highlights the dynamic and adaptable nature of these birds.

Pierwsze letnie upierzenie

Unikalną cechą kobuza jest również występowanie wyraźnie różniącego się pierwszego letniego upierzenia, które pozwala ornitologom i obserwatorom ptaków na dokładniejsze określenie wieku ptaka.

Różnice płciowe

Różnice płciowe w wyglądzie nie są szczególnie zauważalne, ponieważ samce i samice są do siebie bardzo podobne, co jest dość charakterystyczne dla sokołów.

Ten wyrafinowany i zróżnicowany wygląd kobuza nie tylko świadczy o jego adaptacji do środowiska i stylu polowania, ale także dodaje mu uroku, czyniąc go jednym z bardziej interesujących i atrakcyjnych ptaków drapieżnych w jego naturalnym środowisku.

Występowanie i siedlisko

Kobuz na gałęzi

Obszar występowania w Palearktyce

Kobuz (Falco subbuteo) to gatunek szeroko rozpowszechniony w strefie palearktycznej, obejmującej duże obszary Europy, Azji oraz częściowo Afryki Północnej. Jego zasięg występowania w tej strefie jest imponujący, podkreślający jego zdolność do adaptacji w różnorodnych środowiskach. Oto główne cechy dotyczące rozmieszczenia geograficznego i siedliskowego kobuza w strefie palearktycznej:

Rozmieszczenie geograficzne

 • Europa: Kobuz jest obecny w większości krajów europejskich, od południowych regionów Skandynawii po śródziemnomorskie kraje.
 • Azja: Zasięg występowania rozciąga się przez środkową i wschodnią Azję, aż po Syberię.
 • Afryka Północna: Chociaż mniej powszechny, można go również spotkać w niektórych regionach Afryki Północnej.

Siedliska

 • Preferencje środowiskowe: Kobuz preferuje otwarte krajobrazy, takie jak tereny rolnicze, mokradła, tajga i sawanna. W Polsce często można go spotkać w lasach i na otwartych przestrzeniach, gdzie ma dostęp do bogatej oferty pokarmowej i przestrzeni do polowania.
 • Gniazdowanie: Podczas sezonu lęgowego, który ma miejsce w cieplejszych miesiącach, kobuz często gniazduje w lasach, wykorzystując stare gniazda innych ptaków, zwłaszcza krukowatych.
 • Migracje: Podgatunek F. s. subbuteo jest ptakiem wędrownym, spędzającym zimę w Afryce i południowej Azji. W przeciwieństwie do niego, podgatunek F. s. streichi jest bardziej osiadły i nie przeprowadza długich migracji.

Znaczenie dla ekosystemu

 • Ekosystemy: Jego obecność w różnych ekosystemach odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi biologicznej, zwłaszcza jako drapieżnika kontrolującego populacje owadów i mniejszych ptaków.
Kobuz, jako gatunek o szerokim zasięgu występowania, stanowi ważny element bioróżnorodności w strefie palearktycznej. 

Jego zdolność do adaptacji do różnych środowisk i zmieniających się warunków jest godna podziwu i podkreśla znaczenie ochrony tego gatunku oraz jego siedlisk.

Zachowanie i ekologia

kobuz

Zachowanie i ekologia

Kobuz (Falco subbuteo) jest fascynującym przykładem adaptacji i specjalizacji w świecie ptaków drapieżnych. Jego zachowanie i ekologia odzwierciedlają jego rolę jako zręcznego myśliwego oraz jego interakcje z otaczającym go środowiskiem. Oto kluczowe aspekty zachowania i ekologii kobuza:

Polowanie i dieta

 • Techniki polowania: Kobuz jest znany ze swoich imponujących umiejętności polowania w powietrzu. Poluje głównie na dużych owadów, takich jak ważki, które łapie w locie i zjada w powietrzu.
 • Zręczność w locie: Jego szybki i zwinny lot pozwala mu również łapać małe ptaki w trakcie lotu. Jest w stanie wykonywać gwałtowne zwroty i szybkie nurkowania, co czyni go groźnym drapieżnikiem dla swoich ofiar.
 • Dietetyczna różnorodność: Oprócz owadów i ptaków, kobuz może polować także na małe ssaki, takie jak nietoperze.

Zachowanie społeczne i lęgowe

 • Gniazdowanie: Kobuz często wykorzystuje stare gniazda innych ptaków, zwłaszcza krukowatych, do wychowania swoich piskląt.
 • Sezon lęgowy: W trakcie sezonu lęgowego, który zazwyczaj ma miejsce wiosną i latem, oba rodzice biorą udział w wychowaniu młodych, od inkubacji jaj po karmienie piskląt.

Adaptacje do środowiska

 • Siedliska: Kobuz jest ptakiem otwartych przestrzeni, takich jak tereny rolnicze, mokradła i lasy. W Polsce często można go spotkać w lasach i na terenach otwartych.
 • Migracje: Podgatunek nominatywny (F. s. subbuteo) jest ptakiem wędrownym, który migruje na długie dystanse pomiędzy obszarami lęgowymi w Europie i Azji a zimowiskami w Afryce i południowej Azji.

Interakcje z innymi gatunkami

 • Drapieżnictwo: Jako drapieżnik, kobuz odgrywa ważną rolę w kontroli populacji swoich ofiar, co pomaga w utrzymaniu równowagi ekologicznej.
 • Alarm „hobby”: Niektóre gatunki ptaków, takie jak jaskółki, rozpoznają kobuza jako zagrożenie i wydają specyficzne dźwięki alarmowe, gdy ten znajduje się w pobliżu.

Znaczenie ekologiczne

 • Rola w ekosystemie: Kobuz, jako drapieżnik, jest ważnym elementem ekosystemów, w których występuje, wpływając na struktury troficzne i zdrowie biologiczne tych środowisk.

Zachowanie i ekologia kobuza świadczą o jego niezwykłej przystosowawczości do życia jako wysoko wyspecjalizowany drapieżnik. Jego obecność w różnorodnych środowiskach podkreśla znaczenie ochrony tych ekosystemów, aby zapewnić dalsze przetrwanie i zdrowie tych imponujących ptaków.

Rozmnażanie i lęgi

kobuz na gałęzi

Rozmnażanie i lęgi kobuza (Falco subbuteo) są kluczowymi aspektami jego cyklu życiowego, odzwierciedlającymi jego adaptacje do różnych środowisk oraz rolę w ekosystemach. Oto główne cechy dotyczące rozmnażania i lęgowania tego gatunku:

Sezon Lęgowy

 • Okres: Sezon lęgowy kobuza przypada zazwyczaj na wiosnę i lato, czas, kiedy warunki są najbardziej sprzyjające wychowaniu młodych.
 • Wybór miejsca gniazdowania: Kobuz zazwyczaj nie buduje własnych gniazd. Zamiast tego, wykorzystuje opuszczone gniazda innych dużych ptaków, głównie krukowatych, co jest przykładem zachowania znanego jako kleptoparazytyzm.

Budowa Gniazda i Inkubacja

 • Lokalizacja gniazda: Wybierane gniazda często znajdują się na drzewach, w miejscach, które oferują dobrą widoczność i ochronę przed drapieżnikami.
 • Ilość jaj: Samica zwykle składa 2 do 4 jaj.
 • Inkubacja: Okres inkubacji trwa około 28 dni. Oba rodzice biorą udział w wysiadywaniu jaj, choć większość obowiązków spoczywa na samicy.

Wychowywanie Młodych

 • Opieka nad pisklętami: Po wykluciu, młode są karmione przez obydwoje rodziców. Początkowo młode są całkowicie zależne od rodziców, stopniowo ucząc się samodzielności.
 • Rozwój młodych: Młode kobuzy szybko rosną, zdobywając umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, w tym lotu i polowania.

Strategie Rozmnażania

 • Monogamia: Kobuz zwykle tworzy monogamiczne pary na czas sezonu lęgowego, choć nie jest jasne, czy pary te pozostają ze sobą w kolejnych sezonach.

Znaczenie Rozmnażania

 • Rola w populacji: Sukces lęgowy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania populacji kobuza, zwłaszcza w kontekście zmieniających się warunków środowiskowych i zagrożeń, takich jak utrata siedlisk czy zmiany klimatyczne.
Rozmnażanie i lęgi kobuza pokazują, jak adaptacje behawioralne i ekologiczne tego gatunku wspierają jego przetrwanie i rozwój. Ochrona miejsc lęgowych oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla rozmnażania są kluczowe dla zachowania zdrowych populacji tego fascynującego ptaka drapieżnego.

Kobuz w Polsce

Kobuz na skale

Kobuz (Falco subbuteo) jest interesującym i ważnym gatunkiem w polskiej faunie. Jego obecność w Polsce jest istotna zarówno z perspektywy bioróżnorodności, jak i miłośników przyrody. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje dotyczące kobuza na terenie Polski:

Występowanie i Rozmieszczenie

 • Sezonowe Obserwacje: Kobuz jest ptakiem sezonowym w Polsce, obserwowanym głównie w cieplejszych miesiącach, od wiosny do wczesnej jesieni.
 • Habitaty: Preferuje otwarte przestrzenie, takie jak pola, łąki, a także tereny leśne i leśno-stepowe. Jego obecność jest często zauważana w różnych częściach kraju, zwłaszcza tam, gdzie środowisko sprzyja obfitości jego głównych źródeł pokarmu.

Zachowanie i Ekologia

 • Dieta: W Polsce kobuz poluje głównie na owady, takie jak ważki, oraz na małe ptaki. Jego zdolność do szybkiego i zwinnego lotu czyni go efektywnym drapieżnikiem w tych środowiskach.
 • Gniazdowanie: Podobnie jak w innych częściach jego zasięgu, w Polsce również wykorzystuje opuszczone gniazda, zwłaszcza krukowatych.

Ochrona Gatunku

 • Status Ochronny: Kobuz jest objęty ochroną gatunkową w Polsce. Wymaga ochrony zarówno jego siedlisk, jak i miejsc lęgowych, aby zapewnić mu odpowiednie warunki do życia i rozmnażania.
 • Wyzwania i Zagrożenia: Główne zagrożenia dla kobuza w Polsce to utrata i degradacja siedlisk, szczególnie w wyniku intensyfikacji rolnictwa i urbanizacji.

Badania i Monitoring

 • Rola w Naukowych Badaniach: Kobuz jest obiektem zainteresowania ornitologów i badaczy, którzy monitorują jego populację i zachowanie, co pomaga w zrozumieniu trendów populacyjnych i zdrowia ekosystemów.

Edukacja i Świadomość Społeczna

 • Rola w Edukacji Przyrodniczej: Jako fascynujący i widoczny gatunek, kobuz może służyć jako ważny element edukacyjny, podnoszący świadomość na temat ochrony przyrody i bioróżnorodności w Polsce.

W Polsce, jak i w całej jego palearktycznej ojczyźnie, kobuz jest nie tylko symbolem niezwykłej zręczności i elegancji w świecie ptaków, ale także przypomnieniem o znaczeniu ochrony naturalnych siedlisk i bioróżnorodności. Jego obecność w polskich ekosystemach podkreśla potrzebę zrównoważonego zarządzania środowiskiem, aby zapewnić przetrwanie tego i innych gatunków na przyszłe pokolenia.

Ciekawostki

kobuz

Kobuz (Falco subbuteo), będąc jednym z bardziej fascynujących ptaków drapieżnych, kryje w sobie wiele interesujących tajemnic i ciekawostek, które sprawiają, że jest on obiektem zainteresowania nie tylko ornitologów, ale też miłośników przyrody. Oto kilka wyjątkowych faktów dotyczących tego gatunku:

1. Polowanie w Powietrzu

 • Akrobata Niebios: Kobuz jest znany ze swojej zdolności do łapania zdobyczy, zwłaszcza dużych owadów takich jak ważki, w locie. To umiejętność rzadko spotykana u innych ptaków drapieżnych.

2. Szybkość Lotu

 • Szybki Jak Błyskawica: Jego szybkość i zręczność w powietrzu są imponujące. Kobuz może osiągać wysokie prędkości podczas pościgu za zdobyczą, co czyni go jednym z najszybszych ptaków w swoim środowisku.

3. Nietypowe Gniazdowanie

 • Kleptoparazyt Gniazdowy: Kobuz nie buduje własnych gniazd. Zamiast tego wykorzystuje opuszczone gniazda innych ptaków, co jest przykładem zachowania zwanego kleptoparazytyzmem gniazdowym.

4. Wizualna Ostrzegawczość

 • Alarm Dla Jaskółek: Jaskółki i inne małe ptaki często wydają specyficzny alarm, gdy w pobliżu pojawia się kobuz, co świadczy o ich zdolności do rozpoznawania tego drapieżnika.

5. Migracje

 • Podróżnik Międzykontynentalny: Podgatunek nominatywny F. s. subbuteo jest ptakiem wędrownym, który przemierza tysiące kilometrów między swoimi terenami lęgowymi w Eurazji a zimowiskami w Afryce.

6. Adaptacje Łowieckie

 • Polowanie na Nietoperze: Kobuz jest jednym z niewielu ptaków drapieżnych, które polują na nietoperze, co świadczy o jego niezwykłych umiejętnościach łowieckich i adaptacyjnych.

Te i inne aspekty kobuza pokazują, jak niezwykły i różnorodny jest świat ptaków drapieżnych. Każdy gatunek ma swoje unikalne cechy i zachowania, które zachwycają i inspirują do dalszego poznawania i ochrony naturalnego świata.

Waldemar Kozłowski – Ornitolog

Podsumowanie

W trakcie naszej fascynującej podróży przez świat kobuza (Falco subbuteo), odkryliśmy, jak ten niezwykły ptak drapieżny przyciąga uwagę swoimi unikalnymi cechami i zachowaniami. Jego adaptacyjne zdolności, zarówno w zakresie polowania, jak i przetrwania w różnorodnych środowiskach, czynią go fascynującym obiektem badań i obserwacji.

 • Zdolności Lotne i Łowieckie: Kobuz wyróżnia się swoją szybkością i zwinnością w powietrzu, co czyni go mistrzem polowania na owady i małe ptaki.
 • Rozmieszczenie i Migracje: Jako gatunek o szerokim zasięgu występowania, kobuz demonstruje swoją elastyczność w adaptacji do różnych klimatów i siedlisk, od europejskich lasów po azjatyckie stepy.
 • Zachowanie Lęgowe i Rozmnażanie: Interesujące są również jego strategie lęgowe, w tym wykorzystywanie opuszczonych gniazd innych ptaków oraz wychowywanie młodych.
 • Rola Ekologiczna: Kobuz odgrywa ważną rolę w ekosystemach jako drapieżnik, pomagając w utrzymaniu równowagi biologicznej.
 • Ochrona i Wyzwania: Ochrona gatunku i jego siedlisk jest kluczowa, szczególnie w obliczu zmian środowiskowych i utraty naturalnych habitatu.
 • W Polsce, kobuz jest cenionym składnikiem lokalnej fauny, będącym symbolem dzikiej przyrody i naturalnego piękna.

Kobuz, jako przedstawiciel sokołowatych, nie tylko dodaje magii i tajemnicy do naszych lasów i pól, ale również przypomina o konieczności dbałości o nasze naturalne środowisko. Każde obserwacje tego ptaka to przypomnienie o skomplikowanej sieci życia, w której każdy gatunek, mały czy duży, odgrywa niezastąpioną rolę.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

kobuz w locie

Co je kobuz?

Kobuz żywi się głównie dużymi owadami, takimi jak ważki, oraz małymi ptakami, takimi jak jaskółki. Dodatkowo, w jego diecie mogą znaleźć się także nietoperze.

Czy kobuz jest pod ochroną?

Tak, kobuz (Falco subbuteo) jest objęty ochroną gatunkową w Polsce, co oznacza, że jego polowanie, zabijanie, a także niszczenie gniazd i jaj jest zabronione. Na świecie, status ochronny kobuza może się różnić w zależności od kraju i regionu. Jest on również wymieniony w Załączniku II Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), co reguluje jego handel międzynarodowy.

Ile lat żyje kobuz?

Średnia długość życia kobuza (Falco subbuteo) w warunkach naturalnych wynosi zazwyczaj od 5 do 10 lat. W niektórych przypadkach, przy dobrych warunkach i braku naturalnych zagrożeń, mogą żyć nieco dłużej. W niewoli, gdzie są chronieni przed drapieżnikami i chorobami, mogą żyć nawet dłużej, choć życie w niewoli nie zawsze odzwierciedla naturalne warunki istnienia tego gatunku.

Jak wygląda kobuz?

Kobuz ma szaro-popielate ubarwienie z ciemną koroną, białym gardłem, rdzawymi udami i pokrywami podogonowymi. Długość ciała wynosi 29-36 cm, rozpiętość skrzydeł 74-84 cm, waga 175-285 g. Młode są bardziej brązowe z łuskowatym wzorem.

Pokrewne gatunki: Pustułka zwyczajna, Sokół wędrowny.

Dodaj komentarz